Gezamenlijke klimaatacties van onze leden

Sustainable Development Goal(s): 7. Affordable and clean energy13. Climate action

Priorities for change:
Gezamenlijke klimaatacties van onze leden

Eind 2015 sloegen 123 Belgische bedrijven, NGO’s en academische instellingen de handen in elkaar via onze Coalition for the Climate. Sindsdien zetten zij zich in tegen de klimaatopwarming via individuele acties, gemeenschappelijke initiatieven en samenwerkingsprojecten binnen The Shift. Hieronder vindt u alvast een overzicht van initiatieven die door meerdere leden ondernomen worden.

Science Based Targets

Om hun individuele doelstellingen in lijn te brengen met de wereldwijde klimaatambities, werken steeds meer bedrijven met wetenschappelijk meetbare doelstellingen of Science Based Targets. Zo besliste Thalys op basis van SBT’s om het CO2-verbruik met 40% te laten dalen tussen 2008 en 2020. Als alternatief voor vervoer over de weg of door de lucht, helpt Thalys elk jaar een uitstoot van 200.000 ton CO2 vermijden. Mooi meegenomen, vermits de CO2-uitstoot van de transportsector in België 30% van de totale emissies in België bedraagt.

Ook Alpro werkt met Science Based Targets. Zo legden ze via dit programma vast om 26% minder CO2 per kg product uit te stoten tegen 2020. Gezien de voedingssector een derde van de totale CO2-emissies in België uitstoot, spoort de producent van plantaardig voedsel de overheden van ons land aan om voeding op te nemen in hun klimaatplannen. “Elk plantaardig product dat meer geconsumeerd wordt, is een vermeden CO2-uitstoot,” aldus Greet Vanderheyden, duurzaamheidsmanager van Alpro.

CO2-reductie via logistiek

Verschillende leden verminderen een aanzienlijk deel van hun CO2-uitstoot via transport. Zo stemmen Nestlé & Pepsico hun ladingen op elkaar af zodat ze gezamenlijke transporten kunnen organiseren. En ook IRIS Group, Lidl en Gyproc Saint-Gobain leveren inspanningen om de CO2-uitstoot van hun logistieke activiteiten terug te schroeven via het programma Lean and Green.

Volledig klimaatneutraal

Een aantal bedrijven heeft door het stelselmatig inperken van hun CO2-emissies al een nuluitstoot bereikt. Zo zijn onder andere Artoos, Telenet, Proximus, Naturalogic en CLIMACT vandaag reeds klimaatneutraal. Ook Spadel en Efico (tegen 2020), UCB en Unilever (tegen 2030) en Toyota Material Handling Europe en Danone (tegen 2050) willen dit in de nabije toekomst zijn.

Prijs op koolstof

Via Carbon Pricing wordt een concrete prijs gezet op CO2. Dit principe gaat ervan uit dat we momenteel niet de werkelijke kost betalen van koolstof en dat we dus met die kost moeten rekening houden bij het afwegen van investeringen. Zo nemen bedrijven als Solvay, IRIS Group, Toyota Material Handling Europe, Naturalogic, CO2logic, Eneco, Unilever, Proximus, Deloitte of BNP Paribas Fortis de meerkost van koolstof mee in hun strategisch beslissingsproces.

Investeren in hernieuwbare energie

Een aantal organisaties uit ons netwerk willen de overstap naar hernieuwbare energiebronnen toegankelijk maken voor iedereen. Zo gaan banken als ING, bpost en BNP Paribas Fortis energieleningen onder 2% aanbieden. Ook Triodos Bank kiest via haar investeringsbeleid resoluut voor energiesystemen op basis van hernieuwbare energiebronnen. En hun investeringen in hernieuwbare energiebronnen maakt van EDF Luminus 2de grootste producent van windenergie in België.

Efficiënt grondstoffenbeheer

Danone en Veolia werken samen om het beheer van de watercyclus, het afval en het energieverbruik van de zuivelproducent milieuvriendelijker te maken. Deze samenwerking kadert in de klimaatdoelstelling van Danone om koolstofneutraal te zijn tegen 2050.

Fairtrade Klimaat Standaard

Via deze standaard, ontwikkeld door Fairtrade Belgium, kunnen producentenorganisaties koolstofkredieten genereren voor bedrijven die Fairtrade producten ook klimaatneutraal willen maken. Zo kan Beyers Koffie bijvoorbeeld met Fairtrade en CO2-neutrale koffie tegelijkertijd de werkomgeving van koffieboeren verbeteren en de negatieve impact op het milieu zo klein mogelijk maken.

Naast deze gezamelijke initiatieven, zetten ook heel wat leden op individuele basis stappen richting een koolstofarme samenleving. U kunt hier meer over lezen op de profielpagina’s van onze leden die zich engageren rond klimaatactie.

Werkt uw organisatie ook actief mee aan de overgang naar een koolstofarme maatschappij? Stuur ons dan uw verwezenlijkingen door! Wij vullen dit met plezier verder aan op onze website.