Afscheid van een tijdperk?

Afscheid van een tijdperk?

Naar aanleiding van haar afscheid nodigde onze co-directrice Sabine Denis de leden van The Shift uit voor een debat over transitie. Samen met enkele jonge change makers van Generation T en de auteurs van het boek “Comment tout peut s’effondrer”, dachten heel wat CEO’s en andere leden uit ons netwerk na over hoe een gemeenschappelijke toekomst eruit zou kunnen zien.

Earth overshoot, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de clash of civilisations… Steeds meer onheilspellende stemmen steken de kop op in het maatschappelijk debat. Angstzaaierij of terechte bezorgdheid? Begin juni nodigden wij onze leden uit voor een groot debat over tranisitie bij het VBO in Brussel. Samen met enkele onderzoekers en de jongeren van Generation T, gingen de talrijk opgekomen bedrijfsleiders en andere leden in debat over de mogelijke scenario’s.

Zien we nog een gemeenschappelijke toekomst?

En tegen welke  snelheid zullen we er al dan niet samen geraken? Verschillende sprekers brachten de dialoog op gang. Eerst toetsen de wetenschappers en collapsologen Pablo Servigne en Raphael Stevens de bevindingen uit hun boek “Comment tout peut s’effondrer” met ons af. Daarna gaven vier change makers uit ons jongerennetwerk Generation T enkele scherpe getuigenissen, gebaseerd op hun eigen ervaringen en een bevraging bij hun achterban.

Sabine Denis, die ook de inleiding verzorgde, sloot af met de woorden «Ik ben nog optimisch, noch pessimistisch voor de toekomst. Ik ben hoopvol, want 'hoop' is het omarmen van het onbekende (...) Als we willen dat er iets verandert, dan is hoop het begin. Omdat daar de mogelijkheid ligt om in te grijpen in het vervolg.»

2017.06 Sabine Denis: End of an Era
| 172.6kb
Downloaden

Leden vermeld in dit artikel