Anticorruptie bij grote bedrijven en KMO’s

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty8. Decent work and economic growth11. Sustainable cities and communities16. Peace, justice & strong institutions17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Anticorruptie bij grote bedrijven en KMO’s

Corruptie en belangenconflicten vormen gevaarlijke valkuilen voor ondernemers groot en klein die duurzaam bezig willen zijn. Gelukkig bestaan er enkele handige tools in de strijd tegen corruptie. Zo bracht het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen een anticorruptiegids uit voor Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland. En samen met het VBO en ICC publiceerden ze ook een brochure specifiek gericht op KMO’s.

In 2017 organiseerde het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen een seminarie rond corruptiebestrijding. Dit vond plaats naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Corruptie van de VN. Eén duidelijke boodschap kwam hier naar voor: We kunnen de strijd tegen corruptie niet winnen zonder nieuwe wetgeving. En zeker niet zonder gezamenlijke inspanningen van alle actoren in de maatschappij.

2 handige publicaties in de strijd tegen corruptie

Tijdens het seminarie werd ook de Anticorruptiegids voor Belgische Ondernemingen in het Buitenland gepresenteerd. Het NCP, werkzaam binnen de FOD Economie, wil hiermee Belgische bedrijven een leidraad bieden. Zo kunnen zij interne maatregelen nemen om hun blootstelling aan corruptie in het buitenland te beperken.

Begin 2018 werkte het NCP samen met het VBO en het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) ook een anticorruptiegids voor KMO’s uit. Deze wil KMO’s helpen zich te wapenen tegen risico’s die gepaard gaan met zowel kleine als grote corruptiepraktijken.

Beide publicaties willen maatschappelijk verantwoorde ondernemingen helpen bijdragen aan een samenleving met gunstig zakenklimaat.

Corruptie, de zwakke schakel in de realisatie van de SDG's

Corruptie is de zwakke schakel voor de realisatie van de Sustainable Development Goals. Waarom? Ten eerste trekken de regio's met een hoger corruptierisico bijna geen investeringen aan. Ten tweede vervalst corruptie de markt.

Conclusie: corruptie vergroot ongelijkheid en verergert armoede. Zoals SDG 16 aangeeft, is duurzame samenwerking onmogelijk zonder een juridisch kader en efficiënte instellingen.