Ontdek de winnaars van de Sustainable Partnerships Award

Sustainable Development Goal(s): 9. Innovation and infrastructure17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Ontdek de winnaars van de Sustainable Partnerships Award

De winnaars van onze Sustainable Partnerships Award 2016 zijn gekend! Uit maar liefst 50 inzendingen verkoos de jury PermaFungi en LIFE Elia als de meest inspirerende samenwerkingen tussen bedrijven en middenveldorganisaties in België.

De VN erkent sinds de lancering van haar Sustainable Development Goals (SDG’s) het grote belang van samenwerking om de maatschappelijke en ecologische problemen van vandaag aan te pakken. Door er een aparte doelstelling aan te wijden (SDG 17: Partnerships for the Goals), nodigt ze overheden, bedrijven en andere organisaties uit om individuele acties te overstijgen en samen te werken aan allesomvattende oplossingen. Als Belgisch duurzaamheidsnetwerk, stellen wij met plezier vast dat bedrijven en non-profit organisaties in ons land elkaar hiervoor al goed weten te vinden.

50 inspirerende partnerschappen en 2 best cases

Op 24 mei vond de uitreiking van de Sustainable Partnerships Award 2016 plaats in het Brusselse Atelier Les Tanneurs. De jury zette tijdens de 3de editie van deze award de projecten PermaFungi en LIFE Elia bijzonder in de bloemen. De eerste is een samenwerking tussen de sociaal ondernemers van PermaFungi en o.a. Exki, waarbij koffiedik wordt gerecupereerd voor de kweek van paddestoelen en de productie van meststof. De tweede is een samenwerking tussen Elia en vzw Solon rond het bevorderen van biodiversiteit in hoogspanningscorridors. Hieronder kunt u de video’s van beide projecten en de brochure met alle 50 ingezonden partnerschappen ontdekken.

2016.05_SusParAward_Brochure NL.pdf
| 3.1mb
Downloaden

De staat van partnerschappen in België

Naar aanleiding van deze prijsuitreiking, vroeg The Shift aan de impact consultants van i-propeller om te onderzoeken hoe de profit en non-profit sector bij ons precies naar co-creatie kijken. Wij geven u graag enkele trends uit het onderzoek mee:

 

  • Driekwart van de ondervraagde bedrijven en non-profit organisaties geven aan samen te werken met andere organisaties rond relevante maatschappelijke en/of ecologische uitdagingen. Thema's die vaak terugkomen zijn klimaatverandering, duurzame consumptie en productie, gezondheid en armoedeproblematiek.

 

  • Voor non-profitorganisaties zijn partnerschappen een zeer tastbaar middel om impact te creëren en de organisatiedoelstellingen te realiseren. Voor bedrijven zijn het versterken van de reputatie en het verbeteren van de relaties met belanghebbenden de belangrijkste motivaties. Tegelijkertijd beschouwt een aanzienlijke groep bedrijfsleiders samenwerking als drijfveer voor het verstevigen van de concurrentiepositie, het realiseren van omzetgroei en/of als spil tot innovatie.

 

  • De sleutels tot een succesvolle samenwerking zijn goed projectbeheer en voldoende investeringen (tijd, arbeidskrachten, financiële middelen). Het is ook belangrijk om tijdens de hele duur van het project de aandacht van alle betrokken partijen niet te laten verslappen.

 

  • Op het gebied van impactmeting kan er nog veel progressie gemaakt worden. Het effectief meten van de effecten en het rendement van het partnerschap (zgn. Maatschappelijk Rendement van Investeringen) is in België nog niet ten volle ingeburgerd. Vergeleken met goede praktijken uit het buitenland, liggen hier nog belangrijke kansen om de Belgische succesverhalen op grotere schaal uit te bouwen en nog meer visibiliteit te geven.

Hieronder vindt u de presentatie van de enquête, een bijkomend onderzoek door de Franse organisatie Le Rameau en de toolkit Principles for Smart Collaboration. Is uw honger naar partnerschappen nog niet gestild? Op onze website sustainablepartnerships.be vindt u alle samenwerkingsverbanden van de voorbije jaren. Op volgende link vindt u ook de foto's van de prijsuitreiking.

2016.05_SusParAward_Presentation_Survey.pptx
| 406.2kb
Downloaden
2016.05_SusParAward_Presentation_LeRameau.pptx
| 2.1mb
Downloaden
Smart Collaboration Principles.pdf
| 9mb
Downloaden