Op weg naar meer duurzame mobiliteit

Sustainable Development Goal(s): 9. Innovation and infrastructure11. Sustainable cities and communities12. Responsible consumption and production13. Climate action

Priorities for change:
Op weg naar meer duurzame mobiliteit

De manier waarop we ons verplaatsen heeft een grote impact op onze levenskwaliteit. Gelukkig investeren overheden en bedrijven samen met middenveldorganisaties steeds meer in duurzame vervoersalternatieven. Een kort overzicht van enkele interessante initiatieven waaraan onze leden meewerken.

Duurzame mobiliteit voor iedereen

Via de online campagne Ik geraak er niet! willen het Netwerk tegen Armoede, Welzijnsschakels vzw en Mobiel 21 er voor zorgen dat duurzame mobiliteit een basisrecht blijft voor iedereen. Want "er geraken” op school, op het werk of bij de dokter is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Op ikgeraakerniet.be kunnen mensen hun verhaal kwijt, waaruit vervolgens de vaakst voorkomende signalen gedetecteerd worden. Met deze concrete noden kunnen de 3 partnerorganisaties dan de meest geschikte beleidsmakers en instellingen aanspreken op zowel lokaal als op Vlaams niveau.

Hybride bussen en trams op groene stroom

Bij de aankoop van nieuwe bussen kiest De Lijn voluit voor duurzame technologieën. In 2014 introduceerde de openbare vervoermaatschappij reeds verschillende milieuvriendelijke modellen, waaronder hybride waterstofbussen en elektrische bussen. Vanaf juni 2015 nam De Lijn 138 nieuwe hybride bussen in gebruik. De nieuwe exemplaren worden ingezet op de stadsnetten van Hasselt (8), Gent (30), Antwerpen (32), Brugge en Oostende (33) en Leuven (35). Met een totaal van 70 stuks heeft Leuven hiermee de grootste hybride vloot van het land. Door deze nieuwe levering verdrievoudigde De Lijn haar hybride vloot en heeft ze nu met in totaal 217 hybride bussen de grootste vloot in de Benelux (1 bus op 10 hybride). Samen met het gebruik van 100% groene stroom voor trams, zorgt dit ervoor dat de ecologische voetafdruk per reiziger sinds 2011 gedaald is met ruim vier procent.

Toch een auto nodig? Switch flexibel tussen openbaar vervoer en auto.

Wie zelf geen auto bezit en een weekendje weg wil of een dagje gaan shoppen, kan ook gebruik maken van een Cambio wagen. Deze auto’s staan geparkeerd aan strategische knooppunten van het openbaar vervoer over heel België, zodat men gemakkelijk van de trein, tram of bus kan overstappen naar een Cambio wagen.

In België werd dit autodeelsysteem in 2002 opgestart in Namen door Taxistop en TEC. Vervolgens heeft men dit in 2003 verder uitgebreid naar Brussel via een samenwerking tussen Taxistop en de MIVB. In 2004 sloeg Taxistop de handen in elkaar met De Lijn en werden de wagens ook in Vlaanderen beschikbaar. Tenslotte sloot in 2009 de NMBS zich aan bij het project. In Vlaanderen werd eind vorig jaar de kaap van 10.000 gebruikers gerond, een groei van 22 procent op jaarbasis.

Uit dit artikel in De Morgen blijkt dat in 2015 zo'n 12.000 tot 14.000 mensen gebruik maakten van de verschillende autodeelsystemen in Vlaanderen. De ongeveer 1.200 auto's worden naast Cambio ook aangeboden via organisaties zoals Autodelen.net. Deze opvolger van het vroegere Autopia lanceerde onlangs samen met Taxistop ook het project Avira, om het transport van mensen met een fysieke handicap te vergemakkelijken dankzij het delen van aangepaste personenwagens.

Fietsersbond en Pro Velo stimuleren alternatieve mobiliteit

In april 2014 nam Fietsersbond de experts van KPMG mee op een gezonde fietstocht door Brussel tijdens een Job Switch Day. Het consultancybedrijf werkte immers mee aan een aantal onderzoeken rond intelligente mobiliteitsbudgetten, die een aanvulling op of alternatief voor de bedrijfswagens kunnen vormen. Via deze uitwisseling leerden de twee teams eerst elkaars werking beter kennen. Nadien gingen ze dan rond de tafel zitten om te kijken hoe ze hun expertise op vlak van duurzame mobiliteit verder konden versterken.

In 2015 lanceerde Fietsersbond met My Bike World een ideeënoproep om een fietsvriendelijke toekomst mogelijk te maken. Via een website konden mensen voorstellen om bv. van hun straat een zone 30 te maken, of een fietsersbrug op hun route aan te leggen. U kunt alle winnende projecten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië ontdekken op de site mybikeworld.be.

Ook Pro Velo voert campagne om vaker de fiets te kiezen voor verplaatsingen. Zo bieden ze via 'The Bike Project' organisaties in het Brusselse acht maanden lang individuele ondersteuning bij het uittekenen van een alternatief mobiliteitsbeleid. Een expert begeleidt de plaatselijke mobiliteitscoördinator bij de mobiliteitsanalyse en de opmaak van een actieplan om het gebruik van de fiets bij de werknemers aan te moedigen. Meer info hierover vindt u op thebikeproject.be.

Op weg naar de toekomst

Onze centrale ligging levert België heel wat transitverkeer op. Maar we lossen deze en andere mobiliteitsproblemen niet op door verschillende vervoermiddelen tegen elkaar uit te spelen. Daarom zoeken wij samen met onze leden bedrijven, KMO's, academische instellingen en middenveldorganisaties naar gezamelijke oplossingen voor een leefbare, gezonde en economisch rendabele verkeersontwikkeling.

Zo testen de beroepsvereniging voor autobus- en autocarondernemers BAAV, het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en retailketen Colruyt samen uit hoe een hoogwaardig uitgeruste kantoorbus kan dienen als verplaatsingsmiddel van en naar het werk. Wij nodigen onze leden die menen dat zo’n bus ook de ontsluiting van hun bedrijventerrein kan verbeteren, van harte uit om contact met ons op te nemen. Op volgende link vindt u alvast meer info over het pilootproject Office on Wheels.

Daarnaast denken wij samen met een aantal academici en partners uit het middenveld en de bedrijfswereld verder na over een alternatief voor de salariswagens. Verder bouwend op de door ARGUS ontwikkelde expertise in dit domein, bestuderen we momenteel 2 voortrajecten. Binnenkort vindt u op onze website meer info over de manieren waarop ook u hieraan kunt meewerken.

Heeft u nog concrete projecten of interessante ideeën die mee de overgang naar duurzame mobiliteit vergemakkelijken? Laat het ons dan zeker weten via mail, website of social media!