Origuinée: een waardevol partnerschap voor mens en planeet

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal
Origuinée: een waardevol partnerschap voor mens en planeet

We stelden drie vragen aan Marie d'Huart omtrent het partnership dat CAP Source aanging met de Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en dat gesubsidieerd wordt door het Business Partnership Facility van de Koning Boudewijnstichting.

Wat houdt het partnerschap tussen CAP Source en AWDC in?

Het partnerschap tussen onze twee organisaties wil een nieuwe toeleveringsketen opzetten voor artisanale diamanten, die op verantwoorde en transparante wijze worden gedolven en verwerkt – van Guinee tot aan de commercialisering ervan in België. Onze ambitie is om een economische activiteit op te zetten met een positieve maatschappelijke impact, waarbij gefocust wordt op de meest kwetsbare schakels in de conventionele toeleveringsketen (namelijk de Afrikaanse artisanale mijnwerkers). Door een stap verder te gaan dan het garanderen van fundamentele rechten op het werk en verantwoorde praktijken, dragen we bij tot de creatie van ethische juwelen en duurzame ontwikkeling. We creëren een ereplaats voor artisanale diamanten op het internationale toneel door de garanties te waarborgen die de consumenten vandaag verwachten. Op die manier raken we verschillende aspecten van SDGs 1, 4, 8, 9 en 16.

Waarom en hoe heb jullie besloten om samen te werken en wat is voor u de toegevoegde waarde van een partnerschap?

CAP conseil en AWDC werken al meer dan 8 jaar samen aan verschillende CSR-projecten in de diamantsector: GRI-rapportering, overleg met stakeholders, ... We hebben een wederzijds vertrouwen ontwikkeld. Dit kende een eerste groot succes met de oprichting van het bedrijf CAP Source en het merk My Fair Diamond in 2016. Deze atypische samenwerking tussen een micro-KMO en een sectorfederatie creëerde de ruimte om over te stappen van een pilootproject naar de uitbreiding van het concept: diamanthandel met een 100% ethisch doel. Dat de ene partner niet zonder de andere kan, staat buiten kijf. CAP Source brengt al 17 jaar creativiteit, terreinervaring en verantwoord ondernemerschap op tafel, terwijl de AWDC haar knowhow, netwerk en actief engagement in alle diamantsferen ter wereld inbrengt. In het BPF-project treden we op als co-managers, maar in concreto leidt CAP het project en organiseert het samen met andere partners de productie, terwijl de AWDC de private financieringscomponent en de marketing verzekert.

Welk advies heeft u voor andere organisaties die overwegen om partnerschappen te ontwikkelen die de SDGs promoten?

Ons eerste advies is om je vanaf het begin te aligneren met internationaal erkende normen en instrumenten. De diamanttoeleveringsketen is gekoppeld aan verschillende instrumenten en normen zoals Due Diligence, fundamentele arbeidsrechten en het Kimberley-proces tegen “blood diamonds”. Het naleven van de beste praktijken op dit gebied is een professioneel antwoord op de problematieken die aan de SDGs ten grondslag liggen. Daarom hebben we gekozen voor een dubbele conformiteit: de OESO-richtlijnen voor Due Diligence inzake mineraalketens met een hoog risico en de certificering volgens de Maendeleo-normen voor ontwikkelingsdiamanten (MDS) die uitgewerkt werden door de NGO DDI - Diamond Development Initiative.

Een andere succesfactor: de juiste partners vinden op het terrein. We richten ons sterk op een samenwerking met actoren op het terrein en lokale gemeenschappen: aankoopbureaus, ontginnersgroeperingen, stamhoofden, etc. Zij zijn stakeholders in deze business, die vanaf het derde jaar in eigen beheer moet worden genomen. We starten ook een partnerschap met de NGO DDI, die de MDS heeft opgericht en de certificering van haar eerste diamantmijnen in Sierra Leone, ongeveer 500 km van onze Banankoro-site in Guinee, heeft opgestart. Deze NGO zal ons team coachen dat ter plaatse de leiding heeft.

Dit gezegd zijnde, is er veel creativiteit nodig om dergelijke normen toe te passen in een regio die zo afgelegen is en die van alles verstoken is: gereedschap, elektriciteit, computers, infrastructuur. Compliance vereist bijvoorbeeld een hoge mate van formalisering en documentatie die botst met de lokale realiteit, waarin bijvoorbeeld pc's en elektriciteit afwezig zijn. We zijn in gesprek met verschillende technologie-ontwikkelaars om de “BOP Blockchain” uit te vinden. Deze zou zorgen voor vertrouwen en transparantie op de markt en toepasbaarheid in de brousse door mensen die slecht opgeleid en uitgerust zijn!  De “Bottom of The Pyramid”-focus is een beperking op het terrein die creativiteit zal vereisen ten voordele van alle SDGs.

Tot slot geloven we sterk in pragmatische experimenten. Wij zijn blij om een bijdrage te leveren aan de reflectie binnen het netwerk van The Shift rond Due Diligence toegepast op de SDGs op 25 juni. We zullen proberen aan te tonen dat kleine en middelgrote ondernemingen die geconfronteerd worden met een beperkte economische realiteit en risicovolle toeleveringsketens kunnen proberen om op hun niveau compliance te bereiken door middel van rigoureuze en systematische informatieverzameling en organisatie.

Contact:
AWDC: Karla Basselier - karlabasselier@awdc.eu
CAP Source: Marie d’Huart – marie.dhuart@capsource.be

Leden vermeld in dit artikel