SDG Business Hub

SDG Business Hub

De World Business Council for Sustainable Development biedt een internationaal platform aan waarop bedrijven alle relevante informatie en projecten rond de SDG's met elkaar kunnen delen.