Studie bekijkt impact desinvesteren door vermogensbeheerders

Sustainable Development Goal(s): 13. Climate action

Priorities for change:
Studie bekijkt impact desinvesteren door vermogensbeheerders

In opdracht van The Shift maakte Forum Ethibel een studie rond het thema van klimaatverandering en het (des)investeren in de fossiele industrie. Hiermee willen we alle actoren in het financiële landschap helpen om op actieve wijze bij te dragen aan een duurzaam financieel beheer. De studie is dan ook een uitstekend instrument voor institutionele investeerders.

Financiële spelers houden nog steeds koolstofintensieve portefeuilles. En dat in een wereld die onder de +2°C klimaatopwarming wil (en moet) blijven. Hoe kunnen we toch de financiële en fiduciaire risico’s verkleinen? Die vraag betekende de aanzet van de studie ‘Impact of disinvestment by asset owners’ die Forum Ethibel uitvoerde.

Bijdragen aan duurzaam financiƫel beheer

Deze studie is gericht aan alle actoren in het financiële landschap. We willen hen helpen om op actieve wijze bij te dragen aan een duurzaam financieel beheer. Heel wat van onze leden hebben immers interesse om te investeren in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Op 26 september 2017 hebben zij tijdens een workshop de eerste stappen gezet in een gemeenschappelijk traject rond ‘Klimaatvriendelijk investeren’.

Daarnaast willen we samen met Forum Ethibel de vraag- en aanbodzijde voor klimaatvriendelijke investeringen beter op elkaar afstemmen. Met deze studie bieden we een instrument aan om institutionele investeerders zoals universiteiten, pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen, … te begeleiden in het proces om hun portefeuilles koolstofarmer te maken.

Gesprek op gang brengen

We hopen met deze studie een gesprek op gang te brengen tussen de belangrijke spelers in de ‘investment value chain’:

  • rating agencies
  • banken
  • consultants
  • het grote publiek
  • de overheid

 

Als we met deze studie een duurzaam financieel beleid kunnen aanmoedigen, zetten we samen een stap naar een betere samenleving.

Inhoud studie

  • Hoofdstuk 1: Why fossil fuel divesting?
  • Hoofdstuk 2: Strategies and guidelines to achieve portfolio decarbonisation
  • Hoofdstuk 3: More practicalities

Leden vermeld in dit artikel