Tips en tricks voor partnerships

Sustainable Development Goal(s): 9. Innovation and infrastructure17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Tips en tricks voor partnerships

Partnerschappen opzetten zit in het DNA van The Shift. We stimuleren co-creatie bij onze leden via toolkits zoals 'Partnering for Impact' of 'Smart Collaboration Principles' en via de Sustainable Partnerships Award.

Via de Sustainable Partnerships Award verzamelen we sinds 2013 de meest innovatieve partnerschappen tussen bedrijven en non-profit organisaties. Ter gelegenheid van de editie van 2016, onderzocht i-propeller hoe de profit en non-profit sector in België naar co-creatie kijken. Meer dan 200 bedrijven en non-profitorganisaties deelden hun inzichten via deze enquête.

Onderzoek naar belangrijkste partnerschapstrends

Driekwart gaf aan samen te werken met andere organisaties rond relevante maatschappelijke en/of ecologische uitdagingen. Voor non-profitorganisaties zijn partnerschappen een zeer tastbaar middel om impact te creëren en de organisatiedoelstellingen te realiseren. Voor bedrijven zijn het versterken van de reputatie en het verbeteren van de relaties met belanghebbenden de belangrijkste motivaties. Gelukkig beschouwt een aanzienlijke groep bedrijfsleiders samenwerking ook als drijfveer voor het verstevigen van de concurrentiepositie, het realiseren van omzetgroei en als spil tot innovatie.

Partnering for Impact: toolkit ism MVO Vlaanderen

Tussen de vele inzendingen voor de Sustainable Partnerships Award zit heel wat potentiëel voor grootschalige samenwerkingen. Om deze uit te bouwen, hebben we de toolkit 'Partnering for Impact' ontwikkeld met de steun van MVO Vlaanderen. Op basis van deze methodiek verkennen we samen met onze leden de opschaling van een aantal projecten. Op volgende link vind je de thema’s waarrond onze leden bestaande partnerschappen uitbouwen.

Voorwaarden voor een goede samenwerking

Op zoek naar concrete tips om zelf een partnerschap op te zetten? In de toolkit 'Smart Collaboration Principles' vind je 7 basisbeginselen voor slimme samenwerkingen. Samen met Antwerp Management School verzamelden we input van zowel bedrijven, NGO’s als academische instellingen en ontwikkelden een simpele methode voor succesvolle partnerschappen.