Profiel

Gratis magazine met een frisse kijk op positieve initiatieven.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

1. End poverty

5beaufort wordt op zeer uiteenlopende plaatsen gratis aangeboden - in bibliotheken, kringwinkels, ziekenhuizen, bij artsen, in winkels en horeca - voorlopig beperkt tot de provincie Antwerpen - om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het magazine, met een duidelijke focus op zorg- en duurzaamheid, brengt goede voorbeelden en best practices van binnen- en buitenland tot bij de man en vrouw in de straat. Ook bij wie het niet breed heeft. Want iedereen heeft er baat bij. Iedereen kan er inspiratie en moed uit putten om leven en werk makkelijker, duurzamer, goedkoper én rijker te maken.

3. Good health

Gezond eten, gezond wonen, spelen, verplaatsen en werken, gezond tuinieren en bouwen, kortom gezond leven, dat willen we allemaal. 5beaufort toont hoe dat kan, met weinig moeite, voor weinig geld.

4. Quality education

5beaufort wordt ook gratis ter beschikking gesteld aan de basisscholen. De sociaal-ecologische insteek is universeel, de taal, toon en vormgeving vrolijk, fris en toegankelijk, zodat het magazine zeer kindvriendelijk is en breed inzetbaar in de klas, bijv. bij actua, taal, WO enz. De kinderen krijgen de magazines ook mee naar huis voor de ouders.

11. Sustainable cities and communities

5beaufort promoot duurzaamheid in al zijn vormen - verantwoord burgerschap, duurzame mobiliteit, zorg voor elkaar, vrijwilligerswerk etc. - en toont goede voorbeelden van positieve projecten waar burgers, organisaties, bedrijven en overheden uit binnen- en buitenland hun schouders onder zetten. Zo leren we van elkaar.

12. Responsible consumption and production

Bewust verbruiken en duurzaam produceren is de norm.

17. Partnerships for the goals

5beaufort werkt met een steeds groeiende groep partners samen om dit project te realiseren. Samen dragen we duurzaamheid uit. Sommige partners helpen bij de financiering (door betalende advertenties, strikt voorbehouden aan organisaties die zelf een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij - sociaal, ecologisch, cultureel). Andere partners leveren input voor de inhoud, of werken mee aan de distributie. 5beaufort wil tegelijkertijd ook de kruisbestuiving tussen alle positivo's bevorderen.

5beaufort nr. 1 - september 2017
| 5.43 MB
Downloaden