Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

3. Good health

Investeren in sportmogelijkheden voor alle werknemers. Veiligheid van de werknemers verhogen: opleiding, aantal dagen zonder ongevallen. Instructies in het creëren van een ergonomische werkplek. Wekelijkse tips om gezondheid en geluk te verbeteren.

4. Quality education

Interne opleidingen gegeven door werknemers zelf – leren van elkaar: Externe opleidingen aanmoedigen Opleidingen aan onze klanten Samenwerkingen stimuleren met scholen – wisselwerking van voordelen Business games organiseren om zo werknemers te stimuleren en dit in samenwerking met scholen.

8. Decent work and economic growth

Relaunch van de corporate conditions, targets and goals Goede samenwerking met scholen om zo jobs met de juiste personen te kunnen invullen Evaluatie van onze leveranciers in verband met decent work (bijvoorbeeld geen kinderarbeid).

13. Climate action

Bijdragen aan de fauna en flora, bijvoorbeeld een insectenhotel. Deelname aan het lean and green programma van de VIL en de VEA. Ontwikkeling van een CO2 calculator voor het meten van de CO2 emissies van alle transporten. Slim nadenken, samen met de klant over het verminderen van CO2 emissies in de supply chain. Overschakelen naar een andere software zodat er paperless gewerkt kan worden. KPI’s opstellen voor onze leveranciers, inzake verminderen van CO2 emissies tijdens het ransport uitgevoerd door hen. Besparen in internationale vluchten voor de werknemers.