Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

1. End poverty

We willen een model creëren dat het potentieel heeft kansarmoede duurzaam te overwinnen. Iedere drie jaar willen we onze projectwerking met factor 10 opschalen; dit komt neer op 50 duo’s na drie jaar, 500 na zes jaar en 5000 na negen jaar.

17. Partnerships for the goals

Enkel door samenwerking met de sociale werkers, burgers, beleidsmakers, ondernemers, academici etc. kunnen we grootschalige resultaten boeken.