Profiel

BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. Bos en bomen leveren cruciale ecosysteemdiensten en dragen bij tot een betere samenleving. Er zijn grotere inspanningen nodig voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen om te komen tot een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ heeft voeling met het werkveld van bosbeheerders en boseigenaars, monitort de situatie in eigen land en volgt mondiale tendensen op. Op basis van alle beschikbare expertise ontwikkelt BOS+ een innoverende visie op bos en bomen. Vanuit die visie wil BOS+ diverse doelgroepen aanzetten om zich actiever in te zetten voor meer en beter bos. Omwille van het brede maatschappelijke belang van bos moet BOS+ haar pleidooi samen met andere ge├źngageerde maatschappelijke actoren voeren. Daarom stelt BOS+ instrumenten ter beschikking van middenveld, ondernemingen, opinie- en beleidsmakers, onderwijs, milieu- en Noord-Zuidverenigingen, en bos- en natuurbeheerders om samen te ijveren voor meer en beter bos, en dit zowel nationaal als internationaal.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

Dankzij de samenwerking tussen de Vlaamse natuurorganisatie BOS+ en Telenet werd sinds 2011 ca 500 hectare bebossing gerealiseerd in Ecuador, goed voor een geschatte, geaccumuleerde koolstofopslag van 10.006 ton in 2015. De structurele samenwerking tussen Telenet en BOS+ beoogt - naast een natuurgetrouw bosbeheer - een nauwe samenwerking met de lokale leefgemeenschappen. Meer info: www.bosplus.be/nl/telenetbossen

15. Life on land

Dankzij de samenwerking tussen de Vlaamse natuurorganisatie BOS+ en Telenet werd sinds 2011 ca 500 hectare bebossing gerealiseerd in Ecuador, goed voor een geschatte, geaccumuleerde koolstofopslag van 10.006 ton in 2015.

13. Climate action

BOS+ helpt bedrijven, organisaties en overheden met hun klimaatstrategie. Door advies te geven over duurzame maatregelen bijvoorbeeld, maar ook door de restuitstoot te compenseren door bomen te planten. Met de tool www.treecological.be kan je online de CO2-uitstoot van je transport berekenen en compenseren. Sinds 1998 realiseren we CO2-bossen voor afvalintercommunale Limburg.net, ondertussen goed voor 50 hectare. De bossen zorgen voor een gedeeltelijke compensatie van de emissies van het bedrijf.