Profiel

BOVA ENVIRO+ is een advies- en studiebureau met meer dan 20 jaar ervaring, actief in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Nederland. Wij zijn een multidisciplinair en dynamisch team van meer dan 40 experts op het vlak van milieu, natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en energie. Wij werken voor bedrijven uit alle sectoren, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Wij verzorgen ook opleidingen en seminaries over deze thema's zowel in-house als open opleidingen.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

3. Good health

Bij BOVA ENVIRO+ geloven we in het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Gezien we als milieustudiebureau een dienstenbedrijf zijn, ligt onze grootste waarde bij de mensen die samen ons team vormen. Bijgevolg willen we in 2018 samen met een gezondheidscoach werken aan de goede gezondheid en het welzijn van onze werknemers. Dit doen we ook al door jaarlijks een team-dag te organiseren waar sportiviteit en collegialiteit sleutelbegrippen zijn. Daarnaast moedigen we ons personeel ook aan om met de fiets naar het werk te komen of om het STOP-principe toe te passen bij verplaatsingen naar de hoofdsteden te doen en zo bij te dragen aan een vermindering van het fijn stof en de CO2 -voetafdruk.

4. Quality education

BOVA ENVIRO+ heeft een uitgebreide opleidingskalender waar zowel eigen werknemers als externen naartoe kunnen komen. Deze opleidingen gaan van praktijkgerichte workshops tot online webinars. Zowel open opleidingen als opleidingen op maat van een bedrijf worden gegeven. Bovendien verzorgt BOVA ENVIRO+ regelmatig gastlessen bij het UGAIN programma van Universiteit Gent en dragen we zo bij aan de opleiding van toekomstige milieucoördinatoren. We engageren ons dan ook om onze opleidingen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier verder te ontwikkelen.

12. Responsible consumption and production

BOVA ENVIRO+ moedigt duurzame consumptiepatronen op de werkvloer aan door de aankoop van fairtrade producten waaronder koffie en thee. Verder sensibiliseren we onze werknemers door deel te nemen aan acties omtrent specifieke topics zoals plasticgebruik (mei plasticvrij) en verantwoord printen. Tot slot willen we ons engageren om gedurende 2018 milieuonvriendelijke producten op onze kantoren te identificeren en te vervangen door duurzamere alternatieven.

13. Climate action

Bij BOVA ENVIRO+ streven we ernaar om onze CO2 voetafdruk te verkleinen. Dit doen we door monitoring van onze autovloot alsook door het planten van bomen. Het afgelopen jaar heeft BOVA ENVIRO+ de bosaanplantingsactie van Ethio Trees in Ethiopië gesteund.

15. Life on land

Bij BOVA ENVIRO+ dragen we zorg voor onze omgeving hoog in het vaandel. Ons team telt dan ook verschillende specialisten op het vlak van milieu en bodem, die onze klanten kunnen bijstaan met hun expertise. Op deze manier kunnen we kort op de bal spelen en problemen vanuit verschillende hoeken aanpakken. Onze verschillende erkende MER-deskundigen brengen bij projecten de effecten op de omgeving in kaart om zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Tot slot helpen we biodiversiteit een handje door het aanleggen van een bloemenweide met inheemse soorten op ons hoofdkantoor alsook het plaatsen van een bijenhotel (BEe+).

BOVA ENVIRO+ brochure NL
| 1.44 MB
Downloaden