Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

12. Responsible consumption and production

Al 25 jaar lang organiseert Broederlijk Delen een zomerkamp om jongeren actief te engageren in het “Noord-Zuid denken”.

17. Partnerships for the goals

Analysis of the north-south youth camp : Al 25 jaar lang organiseert Broederlijk Delen een zomerkamp om jongeren actief te engageren in het “Noord-Zuid denken”. De laatste jaren daalde het deelnemersaantal, waardoor Broederlijk Delen besloot de hulp in te roepen van 180 Degrees Consulting. Aan de hand van een duidelijke definiëring van de missie van het wereldkamp en een analyse van het vrijwilligersleven in Vlaanderen, werden een geschikt segment en doelgroep gedefinieerd voor het kamp. Zo konden een aantal verbeteringen en alternatieve concepten worden voorgesteld om het wereldkamp aantrekkelijker te maken.

4. Quality education

(4.7) Al 25 jaar lang organiseert Broederlijk Delen een zomerkamp om jongeren actief te engageren in het “Noord-Zuid denken”

16. Peace, justice & strong institutions

Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om op te komen voor hun rechten.

2. End hunger

1 op 8 heeft honger. Broederlijk Delen werkt aan oplossingen om de huidige voedselcrisis aan te pakken.

15. Life on land

Broederlijk Delen eist dat land, water en grondstoffen beheerd worden met respect voor mens en milieu.