Profiel

Commotie creëert communicatie met toekomst. Alles wat een organisatie nodig heeft om zich intern of extern kenbaar te maken - logo, huisstijl, brochure, flyer, event, website, sociale media - creatief bedacht en duurzaam gerealiseerd. Commotie brengt informatie met toekomst. Seminaries, congressen, fora, symposia,... met (aspecten van) duurzaamheid en mvo in de hoofdrol. Soms in opdracht van anderen, soms omdat we het zelf niet kunnen laten. Commotie vertelt verhalen met toekomst. Duurzaamheid als het verhaal van de toekomst. Duurzaamheidsverslaggeving. Next practices in plaats van best practices.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

13. Climate action

By signing the COP21 engagement letter, we commit to take voluntary action to reduce environmental and carbon footprints. We implement this by setting targets to reduce our current own GHG emissions and/or energy consumption, while also collaborating in supply chains and at sectorial levels. We agree on the need for inspirational and meaningful global action and aligned messaging. We will act as ambassadors for climate action, focusing on solutions and economic opportunities. We will help raise public awareness. We will actively manage climate risks and incorporate them in decision making — not least to realize growth opportunities. We will take steps to implement effective strategies to strengthen not only our companies’ but also societal resilience.

8. Decent work and economic growth

Commotie zette in 2015 'de Werkplekarchitecten' op de kaart. Dit netwerk van +/- 100 sociale economie-organisaties is actief op zo'n 230 plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Het helpt mensen met een afstand tot arbeidsmarkt toe te werken naar een passende, duurzame job. Het dienstenaanbod bevat onder andere job- en taalcoaching, loopbaanbegeleiding, werkplekleren, duaal leren,... In 2015 werkten we voor de Werkplekarchitecten als communicatiebureau. Sedert 2016 zijn we er ook lid van als 'inclusieve onderneming'. Waar mogelijk wijzen we collega-ondernemers op het dienstenaanbod van de Werkplekarchitecten en de voordelen die het biedt in de zoektocht naar geschikte medewerkers in een alsmaar krapper worden arbeidsmarkt. Kernbegrip daarbij is inclusiviteit. Iedereen heeft recht op een volwaardige job, of hij/zij nu jong, oud, laag opgeleid, allochtoon, arm, anderstalig of anders geaard is of een beperking heeft. www.dewerkplekarchitecten.be

12. Responsible consumption and production

Commotie verzorgde in 2014-2015 de communicatie voor het thematisch traject rond circulaire mode 'Fashion Flows' van Stadslab2050 - Antwerpen. Sedert 2016 staan we pro deo in voor de communicatie rond en het inhoudelijk beheer van het ideeplatform dat hieruit voortkwam: www.fashionflows.be. We zijn voortdurende op zoek naar manieren om de modeketen te sluiten. We zoeken in samenwerking met de partners van het project naar voorbeelden in binnen- en buitenland van innovatief gronstoffengebruik, verantwoorde productie en consumptie, terugdringen van afval, recyclage van kledingstukken,... We proberen ook nieuwe projecten op te zetten.

12. Responsible consumption and production

Commotie gebruikt zo veel mogelijk duurzame materialen en technieken en pakt ook de organisatie van evenementen en dergelijke aan op een duurzame manier. Commotie is een FSC-gecertificeerd communicatiebureau.