Profiel

En décembre 2009, la S.A. Abattoir a créé l'asbl Cultureghem afin de consacrer plus d’attention à l’élaboration d’activités socio-culturelles sur leur site, situé à Anderlecht. Un beau mix de Culture et de Cureghem, dénomination ou ortographe français du quartier de Kuregem, l’asbl a pris un départ impressionnant avec plein d’activités (dont Kookmet entre autres) réalisées ou en voie de réalisation sous l’impulsion de leur coordinatrice Eva De Baerdemaecker.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

2. End hunger

Een teamvan vrijwilligers haalt het onverkochte voedsel op bij de marktkramers en opent daarna een verdeelpunt voor mensen die honger lijden.

3. Good health

Gezond voedsel is immers essentieel om een kwalitatief beter leven te leiden.

12. Responsible consumption and production

Collectmet recupereert en verdeelt elke maandag onverkochte groenten en fruit van de zondagmarkt bij Abattoir. Op die manier reduceert zij de voedselverspilling.

1. End poverty

Collectmet sensibiliseert de handelaars om de goederen gratis aan te leveren.

17. Partnerships for the goals

Collectmet recupereert en verdeelt elke maandag onverkochte groenten en fruit van de markt bij Abattoir. Op die manier reduceert zij de voedselverspilling en helpt mensen die honger lijden. Een team van vrijwilligers haalt het voedsel op bij de marktkramers en opent daarna een verdeelpunt van waaruit groente- en fruitpakketten worden verdeeld onder behoeftigen. Gezond voedsel is immers essentieel om een kwalitatief beter leven te leiden. Collectmet sensibiliseert de handelaars om de goederen gratis aan te leveren. Meer info: www.cultureghem.be/nl/collectmet