Profiel

De Lijn is een Vlaams overheidsbedrijf dat sinds 1991 zorgt voor het openbaar vervoer met bus en tram in Vlaanderen. Daarvoor doen we als overheidsactor ook een beroep op privé-firma’s. In 2014 vervoerden we ongeveer 532 miljoen mensen. Zelf stelt De Lijn 8.117 mensen te werk, de privé-exploitanten hebben 2.400 werknemers. Samen zetten we ruim 4.000 voertuigen in. Voor onze werking krijgt De Lijn jaarlijks een dotatie van het Vlaams Gewest, de belangrijkste aandeelhouder. De verkoop van vervoerbewijzen is onze tweede inkomstenbron.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

11. Sustainable cities and communities

De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse overheden voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

3. Good health

Als belangrijke verkeersdeelnemer heeft De Lijn een aanzienlijke verantwoordelijkheid betreffende verkeersveiligheid, dit naar de andere weggebruiker toe, de reiziger en de chauffeurs. De Lijn neemt verkeersveiligheid dan ook structureel op in haar algemeen beleid. Elke medewerker die met een voertuig (bus, tram, dienstvoertuig, technisch voertuig of interventievoertuig) van De Lijn rijdt op de openbare weg, dient de geldende verkeersreglementering te volgen. Elke professionele chauffeur is door de dagelijkse ervaring en de regelmatige opleidingen op de hoogte van de verkeersreglementering en hanteert daarbij een defensieve rijstijl. Naast het geven van heldere regels aan de medewerkers, wordt sterk ingezet op de personeelsopleiding die van de chauffeurs in het bijzonder (rijschool), én de personeelsbegeleiding. De hoge kwaliteit inzake verkeersveiligheid komt daarenboven onder meer tot uiting in de technische veiligheidseisen die worden gesteld aan enerzijds de voertuigen, zowel in eigen beheer als bij de exploitanten, en anderzijds de door De Lijn beheerde verkeersinfrastructuur. Op die manier wil De Lijn zowel naar haar eigen personeel, als naar haar reizigers en naar de medegebruiker van de openbare weg een betrouwbare partner in verkeersveiligheid worden/ blijven.

13. Climate action

By signing the COP21 engagement letter, we commit to take voluntary action to reduce environmental and carbon footprints. We implement this by setting targets to reduce our current own GHG emissions and/or energy consumption, while also collaborating in supply chains and at sectorial levels. We agree on the need for inspirational and meaningful global action and aligned messaging. We will act as ambassadors for climate action, focusing on solutions and economic opportunities. We will help raise public awareness. We will actively manage climate risks and incorporate them in decision making — not least to realize growth opportunities. We will take steps to implement effective strategies to strengthen not only our companies’ but also societal resilience.

13. Climate action

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn zal haar busvloot versneld vergroenen. Het aankoopbeleid wordt duidelijk en beslist gericht op duurzaamheid. Vanaf 2019 worden nog louter bussen met alternatieve aandrijving (hybride, elektrisch, waterstof, …) aangekocht. De Lijn zet haar verduurzaamde voertuigen in heel Vlaanderen in. De ambitieuze doelstelling is om stedelijke omgevingen (centrumsteden) tegen 2025 enkel nog met groene bussen (mix van hybride en batterij-elektrische bussen) te exploiteren, waarbij er in de stadskernen van deze centrumsteden louter elektrisch gereden wordt.

11. Sustainable cities and communities

11.2 Als leider op vlak van duurzame mobiliteit voorziet De Lijn een veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerdienst voor iedereen. Dat doen ze door hun diensten steeds uit te breiden, met bijzondere aandacht voor de noden van kwetsbare personen, vrouwen, kinderen, senioren of mensen met een handicap. De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse overheden voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling. De Lijn draagt bij tot een Vlaanderen dat vlot bereikbaar is en waar het aangenaam leven is. Doelstelling eind 2025: 85% van alle trams bereikbaar voor rolstoelsgebruikers : Doelstelling eind 2020: 100% van de bussen bereikbaar voor rolstoelsgebruikers ; De Lijn zal investeren in aangepaste bus/trams haltes ten opzichte van eind 2020, 80% van de bussen zouden beschikken over auditieve en visuele tramhalteaankondiging; doelstelling eind 2020: 75% van de trams zouden beschikken over auditieve en visuele tramhalteaankondiging.