Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

11. Sustainable cities and communities

20% minder CO2-uitstoot in Oostende. * een sociaal klimaatbeleid voor alle Oostendenaars. * Oostendenaars sensibiliseren en mobiliseren

13. Climate action

De stad Oostende wil iets doen aan de hoge energiefacturen en de klimaatverandering. Daarom richtte ze eos op. eos wil iedere Oostendenaar stimuleren om energie te besparen en gebruik te maken van alternatieve energiebronnen.