Profiel

Fairtrade is een internationale NGO voor eerlijke handel. We willen boeren, arbeiders en hun gezinnen een menswaardig inkomen bezorgen en omstandigheden creëren waardoor ze sterker staan en zélf uit de armoede geraken. Zo kunnen ze hun eigen toekomst zelf in handen nemen. Hoe behalen we onze doelstellingen? Fairtrade maakt gebruik van een certificatieschema om haar doelstelling waar te maken. Elk product met het groen-blauwe Fairtrade label voldoet aan duidelijke standaarden (ecologisch, economisch en sociaal). Die standaarden worden opgesteld door Fairtrade International, bestaande uit vertegenwoordigers van de boerencoöperatieven, NFO’s (nationale Fairtrade organisaties) zoals Fairtrade Belgium, importeurs, exporteurs en leden van de civiele samenleving. Op die manier garanderen we dat de Fairtrade standaarden een efficiënte oplossing bieden voor de vragen en behoeften van boeren in het Zuiden, evenals voor de wereldwijde uitdagingen op vlak van milieu en klimaat. Fairtrade Belgium Als lid van Fairtrade International speelt Fairtrade Belgium een brugfunctie tussen de internationale doelstelling (zie hierboven) en de Belgische markt. Fairtrade Belgium creëert een afzetmarkt voor Fairtrade producten in België. Dat houdt in dat wij op de Belgische markt de vraag naar Fairtrade en het aanbod aan Fairtrade producten ontwikkelen en op elkaar afstemmen. Via het label brengen we Belgische consumenten in contact met boeren uit het Zuiden.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

13. Climate action

By signing the COP21 engagement letter, we commit to take voluntary action to reduce environmental and carbon footprints. We implement this by setting targets to reduce our current own GHG emissions and/or energy consumption, while also collaborating in supply chains and at sectorial levels. We agree on the need for inspirational and meaningful global action and aligned messaging. We will act as ambassadors for climate action, focusing on solutions and economic opportunities. We will help raise public awareness. We will actively manage climate risks and incorporate them in decision making — not least to realize growth opportunities. We will take steps to implement effective strategies to strengthen not only our companies’ but also societal resilience.

17. Partnerships for the goals

De huidige klimaatverandering is nefast voor de koffieboeren in het zuiden. Temperatuurstijgingen hebben een directe impact op de kwaliteit van de koffie en het overleven van de koffiestruiken. Fairtrade Belgium wil de koffieboeren helpen om hun leefmilieu te beschermen en hen beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom gaat Fairtrade Belgium een partnerschap aan met Beyers Koffie, CO2logic en Gold Standard om de eerste klimaatneutrale fairtrade koffie op de markt te brengen. Meer info: fairtradebelgium.be/nl/over-fairtrade/fairtradeklimaatverandering/klimaatneutrale-fairtradeproducten