Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

11. Sustainable cities and communities

Eandis en Infrax, de twee Vlaamse distributienetbeheerders, willen ook de komende jaren sterke en betrouwbare partners van de Vlaamse samenleving blijven bij het verder duurzamer en energiezuiniger maken van onze regio.

9. Innovation and infrastructure

We willen sterke partners voor de Vlaamse en lokale overheden blijven bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe, duurzame energieprojecten. Op dit moment werken we zo mee aan warmtenetten, stoomnetwerken en de publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

13. Climate action

In samenspel met een grote groep partners kunnen we helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. We zullen onze kennis en middelen gebruiken als hefboom om meer hernieuwbare energie te creëren, de CO2-uitstoot in Vlaanderen te verminderen en de verbruikte kWh tot een minimum te beperken. Ook intern willen we verdere stappen zetten op weg naar een bedrijf dat de klimaatdoelen hoog in het vaandel voert.

7. Affordable and clean energy

Een veilig, betrouwbaar en stabiel energienet is ook in de toekomst cruciaal. Daarom willen we evolueren van klassieke netbeheerders naar echte systeembeheerders van slimme energienetwerken die lokale energieproductie, –opslag en –uitwisseling volop mogelijk maken. Het integreren van nieuwe, duurzame technologieën staat daarbij voorop.