Profiel

Greenspot is een advies- en ontwerpbureau voor ecologie en landschap, met bijzondere aandacht voor duurzaam ondernemen en biodiversiteit. De werkvelden van greenspot zijn monitoring- en inventarisatiestudies, beheerplanning, optimaliseren van ecosysteemdiensten en beleid- en impactstudies. Greenspot werkt bij grotere of complexere opdrachten samen met andere bureaus die zich ook richten op het creatief, kwalitatief en duurzaam uitvoeren van projecten.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

15. Life on land

Greenspot zet zich volop in om biodiversiteit in parken, bossen, bedrijventerreinen, ... te behouden en te versterken.

project.related