Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

5. Gender equality

Promote gender equality & the empowerment of women

8. Decent work and economic growth

om werkgelegenheid en inkomen te creëren in de toerisme-sector, zowel hier voor de medewerkers van Joker/VVTA, als in de bestemmingslanden van Joker reizen, als in de ViaVia cafés. Faire verloning en werkomstandigheden zijn daarbij zeer belangrijk, alsook (vooral in de ViaVia’s) werkgelegenheid creëren voor risicogroepen.

11. Sustainable cities and communities

Onze bestemmingen en de locaties van de ViaVia’s zijn steden, dorpen, en natuur (zowel kust als binnenland). Hier dragen we bij aan duurzaam toerisme dat rekening houdt met de draagkracht van de bestemmingen, de conservatie en bescherming van ecosystemen, natuur en lokale cultuur.

12. Responsible consumption and production

Door onze duurzame reisformules en duurzame visie & missie, ook in de ViaVia Cafés.

4. Quality education

zowel sensibilisering van onze klanten en partners, als vocational training & education van professionals in toerisme (zowel hier als in het Zuiden).