Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

12. Responsible consumption and production

Kringswinkels zijn de specialist in lokaal hergebruik. Ze zorgen voor een uitstekend alternatief voor overbodige spullen. Die horen niet thuis in de vuilbak of op het containerpark. Herbruikbare spullen kan je afleveren bij de 134 Kringwinkels. Die zorgen ervoor dat deze producten een tweede leven krijgen in een ander gezin. In 2015 kocht de Vlaming gemiddeld 5 kg herbruikbare spullen. Tegen 2022 streven we naar 7kg hergebruik per Vlaming. Steekt iedereen een tandje bij? De organisaties van “sociaal aan de slag met Voedselverlies” willen geen voedsel, geschikt voor menselijke consumptie, verloren laten gaan. Via een digitaal platform “De schenkingsbeurs” verbinden ze voedselproducenten en distributeurs met voedseloverschotten, aan sociale organisaties die het voedsel verwerken of aanbieden aan gezinnen die het nodig hebben. Op die manier werd in 2015 reeds 270 ton voedsel opnieuw voor menselijke consumptie aangeboden. De Restjesfabriek, een samenwerking tussen sociale economieorganisaties en Vives, onderzoekt recepten op basis van nevenstromen (vb. steeltjes van oesterzwammen of bloemkoolharten). Ook die nevenstromen komen perfect in aanmerking voor menselijke consumptie mits ze tot een smakelijk product worden verwerkt (vb. kroketten, koekjes ed.)

17. Partnerships for the goals

De milieuondernemers in de sociale economie (Kringwinkels, Energiesnoeiers en ”Sociaal aan de slag met Voedselverlies”) hebben andere partners nodig om hun doelstellingen mee te helpen realiseren. KOMOSIE zoekt daarom permanent naar samenwerking met lokale besturen, overheden en commerciële en non profitpartners.

7. Affordable and clean energy

Zuinig omspringen met energie is belangrijk. De Energiesnoeiers helpen kwetsbare gezinnen om energie te besparen. Via een energiescan gaan ze na hoe de gezinnen zuiniger kunnen omspringen met energie en of energiebesparende maatregelen een duurzame oplossing kunnen bieden. Energiesnoeiers helpen deze gezinnen op weg naar mogelijke subsidies en voeren ook zelf isolatiewerken en kleinere energiebesparende maatregelen uit. De Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

8. Decent work and economic growth

KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, verenigt en ondersteunt sociale economie ondernemingen die activiteiten met ecologische meerwaarde uitvoeren. Doel is het uitbouwen en uitvoeren van activiteiten met het oog op het beschermen van het leefmilieu en het creëren en in stand houden van werkgelegenheid voor risicogroepen op de arbeidsmarkt. KOMOSIE overkoepelt de 30 Kringloopcentra (134 Kringwinkels) die inzetten op lokaal hergebruik van goederen, de 29 Energiesnoeiers die inzetten op energiebesparende maatregelen bij kwetsbare gezinnen en de Foodsavers, die voedseloverschotten redden van de afvalberg door ze aan te bieden aan gezinnen die het nodig hebben of er via sociale tewerkstelling nieuwe producten van te maken. De sector stelt ruim 5500 mensen te werk, waarvan 80% die in de reguliere economie moeilijk een job vinden. Een job haalt hen niet alleen uit de armoede, maar zorgt er ook voor dat ze opnieuw een rol in de samenleving en zin in het leven krijgen. Er zijn nog steeds veel mensen die moeite hebben een job te vinden. De leden van KOMOSIE hebben potentieel om nog meer mensen de kans bieden op een zinvolle job.

13. Climate action

Met de slogan van de Kringwinkel “Wie kringt die wint”, bedoelen we ook het klimaat. Door de verkoop van 32 330 ton herbruikbare spullen in de Vlaamse Kringwinkels wordt er 71 636 ton minder CO2 uitgestoten. De Energiesnoeiers zorgen ervoor dat ook kwetsbare gezinnen, die doorgaans in slecht geïsoleerde huurwoningen leven, op energie kunnen besparen en dus minder CO2 produceren.