Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

11. Sustainable cities and communities

Netwerk Bewust Verbruiken zet in op duurzamer en eenvoudiger leven. Kleinere en innovatievere woonvormen, praktische transport oplossingen, inzetten op veerkrachtige sociale samenleving door duurzaamheid laagdrempelig te vertalen naar alle burgers zoals via de Repair Cafés.

17. Partnerships for the goals

Als netwerk zetten we groepen en burgers in beweging. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven. Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel uit van het netwerk. Zowel kleinere organisaties als Samenhuizen, Wervel of Velt tot internationale spelers als WWF en Oxfam Wereldwinkels.

12. Responsible consumption and production

Netwerk Bewust Verbruiken vzw gelooft in een een eenvoudige en duurzame levensstijl. Als opstap naar een circulaire economie zetten we groepen mensen op weg om te delen, ruilen en repareren. Via tools en pilootprojecten tonen we duurzaam leven haalbaar en leuk is. Zo zijn we de Vlaamse partner van de Repair Cafés die herstellen weer in de kijker zetten, Met Op Wielekes zetten we kinderfietsdelen systemen op en met de geefkasten verbinden we burgers rond spullen. (indicatren zijn bereik op onze website en sociale media, aantal Repair Cafés en bezoekers, aantal herstellingen, aantal deelnemers Op Wielekes en aantal nieuwe opstart depots, aantal nieuw opgerichte weggeefkasten, ...)