Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

n de studiedagen, lezingen, publicaties en opiniestukken van Oikos komen de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de huidige toestand en de ontwikkeling van alternatieven, alsook concrete strategieën om er te geraken. In rondetafelgesprekken, seminaries, leesgroepen en blog posts biedt Oikos betrokken burgers en experten de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zeten.