Profiel

PEFC is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld om duurzaam bosbeheer (evenwicht ecologische, sociale en economische aspecten van het bos) te waarborgen. De vzw PEFC Belgium heeft een tweeledige verantwoordelijkheid: - het opstellen en aanpassen van de werkwijze voor boscertificatie in België, zoals gedefinieerd door PEFC Internationaal - de promotie van het PEFC-label verzorgen

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen. Deze organisatie heeft haar ambities nog niet in kaart gebracht.