Profiel

Transparency International is een internationale non-gouvernementele organisatie voor bestrijding van corruptie. TI Belgium is één van de 100 nationale organisaties van de internationale beweging.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

16. Peace, justice & strong institutions

Transparency International streeft naar een wereld waarin overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het dagelijkse leven van mensen vrij van corruptie zijn.

10. Reduced inequalities

Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Het schaadt wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.