Profiel

De Universiteit Antwerpen wil actief bijdragen aan the shift naar duurzaamheid. In de domeinen duurzame chemie, gezondheid, grootstedelijkheid & smart city en mobiliteit & logistiek worden er extra inspanningen gedaan om multidisciplinaire economische en maatschappelijk-economische valorisatie te bekomen.

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

17. Partnerships for the goals

In onze unieke ecosysteem benadering willen we samen met de Stad, de Haven, de burgers, de industrie en de onderzoekers samenwerken in concrete projecten rond de SDG's.