Profiel

Ambities

The Shift helpt leden gebruik maken van het globaal kader van de UN Sustainable Development Goals om hun maatschappelijke ambities in kaart te brengen.

4. Quality education

VLIR-UOS funds cooperation projects between professors, researchers and teachers in Flanders and in the South. VLIR-UOS also awards scholarships to students and professionals in Flanders and the South. Lastly, VLIR-UOS helps to strengthen higher education in the South and the globalisation of higher education in Flanders. We kunnen wel zeggen dat we tussen 2017 en 2021, 2300 studenten naar het Zuiden zullen sturen met een reisbeurs in het kader van hun stage of thesis. In dezelfde periode zullen we – en dat is nog buiten onze projectwerking gerekend - al zeker 900 Master beurzen zullen toekennen alsook 420 beurzen voor Internationale Trainingprogramma’s.

9. Innovation and infrastructure

9.5 VLIR-UOS supports partnerships between universities and university colleges in Flanders and the South looking for innovative responses to global and local challenges. VLIR-UOS supports the improvement of research in the South, the expansion of the number of researchers, and the improvement of access to information in order to support research and innovation in partner countries.