In december vorig jaar namen een vijftigtal CEO’s samen met tewerkstellingsorganisaties een engagement op rond het Charter Decent Work for All. Ze gaven hiermee het signaal aan minister Peeters dat we kwetsbare personen enkel naar de arbeidsmarkt kunnen leiden via samenwerking.

Hoe bestaande partnerschappen opschalen?

Op initiatief van Accenture onderzochten een twaalftal ondertekenaars begin dit jaar in welke mate bestaande partnerschappen kunnen opgeschaald worden tot collectieve oplossingen. Hun voorstel: breng alle verschillende actiedomeinen voor een duurzame integratie van kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt in kaart via een ‘Collective Impact Solutions’ platform. Op die manier worden individuele initiatieven rond tewerkstelling van kwetsbare personen, zoals Discover Your Talent of Rising You(th), verzameld op één plek en vinden werkzoekenden makkelijker de weg naar dit diverse aanbod.

Twee lopende trajecten

Een groep ondertekenaars zijn tot nu toe betrokken in deze oefening via twee trajecten:

1. Individual mentoring

Het collectief werkt aan een digitale tool die de interactie tussen talent en de arbeidsmarkt zal versnellen en vergemakkelijken. Een eerste versie zal een overzicht geven van de verschillende mentoringprojecten in België.

Zo:

  • kunnen zowel de talenten als bedrijven het project vinden dat best bij hen aansluit,
  • hebben mentoren de mogelijkheid om zich rechtstreeks te registreren en
  • kunnen de mentoringprojecten hun activiteiten efficiënt opvolgen.

 

De tool zal ook helpen om medewerkers (beter) te betrekken bij bestaande mentoring trajecten.

2. On-the-Job Training

Sommige bedrijven zijn blijvend op zoek naar nieuwe talenten en bieden job-specifieke opleidingen aan. Zo bestaan er al verschillende initiatieven waar bedrijven samenwerken met sociale en publieke partners. Met het collectief kijken we hoe we deze initiatieven kunnen verbinden en opschalen.

Andere trajecten of initiatieven koppelen aan een Collective Impact Solution?

Ook wensen wij andere initiatieven te identificieren die kunnen bijdragen aan de objectieven van het collectief. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan vaardigheids- en competentiebeoordelingen, persoonlijkheidstesten of andere vernieuwende manieren om de vaardigheden en attitude van een talent te helpen ontdekken en ontwikkelen.

Aarzel dus zeker niet om Charlotte in te lichten over uw ideeën en initiatieven.

Next step: Neem deel aan ons Change Lab ‘Decent Work for All’ op 14 september

We nodigen alle ondertekenaars van het charter uit om het potentieel voor concrete partnerschappen verder af te toetsen tijdens een Change Lab op 14 september.

Naast Accenture onderschreven de volgende sleutelactoren alvast de nood voor een collectieve oplossing in België: Iris Group, Engie, Randstad, Securex, IBM, Proximus, IKEA, VDAB, Actiris, Agentschap Integratie en Inburgering, YouthStart, Ashoka, Koning Boudewijn Stichting, VBO, microStart en The Shift.

Wilt u ook meewerken aan Decent work for all? Contacteer Charlotte Vroemans van The Shift of Charlotte Vermeulen van Accenture.