Ons onderwijs is niet altijd goed afgestemd op jongeren met een migratieachtergrond. Nog al te vaak komen zij terecht in opleidingen die misschien wel naar knelpuntberoepen leiden, maar niet noodzakelijk met hun persoonlijke bekwaamheden en talenten te maken hebben. Daarom richtte onze ledenorganisatie NATURE in 2015 Rising You op. Via dit project kunnen jongeren met een passie voor klimmen een opleiding tot industriële touwtechnieken en hoogtewerk volgen.

Om deze jongeren na hun opleiding aan een job te helpen, zoekt Rising You naar partners die belang hechten aan kwaliteitsvolle dienstverlening en maatschappelijk engagement. Dankzij de contacten via ons netwerk, stapten onder andere IRIS, Elia, Proximus en Engie al mee in dit verhaal.

Bent u geïnteresseerd om hier ook met uw bedrijf aan deel te nemen? Neem dan zeker contact op met Benjamin Gérard.