Wat?

Gezonde en duurzame voeding voor kinderen is van groot belang voor hun gezondheid én de kwaliteit van onze omgeving. Daarom stellen we samen met een aantal actoren twee concrete samenwerkingstrajecten hierrond voor:

 

Waarom?

Duurzame voeding is een van de 8 prioritaire thema’s waarop ons netwerk inzet. Samen met onze leden en partners willen we namelijk werk maken van duurzame landbouw en voedselvoorziening. Dit betekent: respect voor het leefmilieu, eerlijke werkomstandigheden doorheen de hele keten en gezonde, kwaliteitsvolle producten.

Als je dan weet dat slechts 7% van onze kinderen dagelijks groenten en fruit eet, terwijl 53% van hen dagelijks snacks en zoete drankjes nuttigt... Dat vraagt om verandering, niet? Zodat onze kinderen:

 

  • toegang hebben tot duurzame voeding op school
  • bewust worden van een gezonde en duurzame levensstijl en goede eetgewoonten oppikken

 

Scholen zijn een uitstekende plaats om goede eetgewoonten van kleins af aan te stimuleren en te onderwijzen. Ze hebben een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. En wij willen hen in deze rol ondersteunen.

Hoe?

Verschillende actoren besloten om Green Deals te lanceren waaraan iedereen kan meewerken. Ontdek hoe ook jij met je organisatie kan instappen:

Voordelen Green Deal?

  • Elke ondertekenaar wordt uitgenodigd om een aantal concrete acties te definiëren die hij wil opzetten. In Vlaanderen om de onderwijssector te helpen bij de uitvoering van een beleid rond duurzame voeding, in Wallonië la même chose voor gemeenschappelijke keukens. Is jouw organisatie actief in beide regio's? Dan kan je jullie acties in beide Green Deals inschrijven. Een pure win-win à la Belge!

 

  • We brengen al deze indivuele acties samen in een Green Deal om maximale collectieve impact te verzekeren. De Green Deal-structuur omvat ook een evaluatie voor en na het project. We delen met jou gedurende het project best practices en inspirerende ideeën. Hierdoor kunnen we meer leren over de obstakels, om ze vervolgens samen te overwinnen. Het ultieme doel? Een duurzaam voedselbeleid op zoveel mogelijk plaatsen in 2021!

Relevante activiteiten

Gerelateerde artikels