Wat?

Gezonde en duurzame voeding voor kinderen is van groot belang voor hun gezondheid én de kwaliteit van onze omgeving. Daarom stelt een aantal actoren hierrond binnenkort twee concrete samenwerkingstrajecten voor:

 

  • Green Deal gezonde en duurzame voeding op school (in Vlaanderen)
  • Green Deal Cantines durables (in Wallonië)

Waarom?

Slechts 7% van onze kinderen eet dagelijks groenten en fruit, terwijl 53% van hen dagelijks snacks en zoete drankjes nuttigt. Tijd voor verandering, nietwaar? Zodat onze kinderen:

 

  • toegang hebben tot duurzaam voeding op school
  • bewust worden van een gezonde en duurzame levensstijl om zo goede eetgewoonten op lange termijn op te bouwen

 

Scholen zijn een uitstekende plaats om die goede eetgewoonten aan te moedigen en te onderwijzen. Zij hebben een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. We willen hen in deze rol ondersteunen dankzij de verschillende partnerschappen van Green Deals.

Hoe?

Verschillende actoren besloten om een Green Deal te lanceren om een bijdrage te leveren!

 

  • In Vlaanderen coördineert Rikolto een Green Deal-project ‘Gezonde en duurzame voeding op school’ in samenwerking met The Shift, Fairtrade Belgium, GoodPlanet, Vlaams Insituut voor Gezond Leven, Boerenbond, Fevia en de Vlaamse overheid.

 

  • In Wallonië coördineert GoodPlanet een Green Deal-project ‘Cantines Durables’ in samenwerking met The Shift en de Waalse overheidsdienst voor duurzame ontwikkeling. Het project krijgt vorm en een eerste vergadering van het toezichtcomité vindt zeer binnenkort plaats. Je komt in juni meer te weten over dit project.

Potentiële partners uitnodigen

Deze zomer volgt de bekendmaking van de twee Green Deals met een eigen website. Andere actoren (bedrijven, catering, distributeurs, producenten, ...) die thematische bijeenkomsten organiseren vragen we om deel te nemen aan dit project. We nodigen deze potentiële partners ook uit om de Green Deal te ondertekenen. We voorzien hiervoor een officiële ceremonie later dit jaar.

Concrete acties samenbrengen

We vragen elke ondertekenaar om een bepaald aantal concrete acties te definiëren die hij wil opzetten. Het doel: de onderwijssector en die van kantines ondersteunen bij de uitvoering van een beleid rond duurzame voeding.

Deze acties brengen we samen in de Green Deal. Zo kunnen we maximale collectieve impact verzekeren. De Green Deal-structuur omvat ook een evaluatie voor en na het project. We delen met jou gedurende het project ook best practices en inspirerende ideeën. We kunnen hierdoor meer leren over de obstakels om ze vervolgens samen te overwinnen. Het ultieme doel? Een duurzaam voedselbeleid in alle kantines in 2021!

Relevante activiteiten

Gerelateerde artikels