Slechts 7 procent van de Vlaamse kinderen eet dagelijks groenten en fruit, terwijl 53 procent van hen elke dag zoete of zoute tussendoortjes eet. Tegen 2021 willen Vredeseilanden, GoodPlanet, Fairtrade Belgium, The Shift en enkele grote Vlaamse centrumsteden op een co-creatieve manier de catering in scholen structureel duurzamer en gezonder maken.

Vredeseilanden selecteert samen met Fairtrade Belgium en GoodPlanet momenteel pilootscholen in enkele Vlaamse centrumsteden. Ze zullen samenwerken aan een duurzamer voedingsaanbod en leertrajecten opzetten rond duurzame voeding. The Shift bekijkt in welke mate ook andere leden uit ons netwerk op een zinvolle manier kunnen bijdragen aan dit project. We willen scholen, NGO’s en bedrijven waar mogelijk ondersteunen om samen met de jongeren een duurzamer en gezonder voedselaanbod te ontwikkelen.

Zo bekijken we met enkele contractcateraars hoe er meer duurzame en gezonde voeding op school kan aangeboden worden. We verzamelen interessante praktijkvoorbeelden, maken een stand van zaken op van het huidige landschap en formuleren samen een aantal aanbevelingen.

Daarnaast willen we ook retailers en voedingsproducenten bij dit initiatief betrekken. In december 2016 legden we hiervoor samen met Vredeseilanden en enkele andere middenveldorganisaties een aantal ideeën op tafel.

Alle projectpartners zullen dit voorjaar met deze nieuwe inzichten en de geformuleerde aanbevelingen aan de slag kunnen gaan. Geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Contacteer dan Bart Corijn.