Wat?

Vlaanderen streeft naar een koolstofarm transportsysteem met een lage ecologische impact. Stedelijke logistiek is daar een cruciale hefboom voor. Daarom zet The Shift samen met VIL, de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), Koning Boudewijnstichting, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Antwerp Management School (AMS) hierrond een Green Deal op.

Waarom deelnemen?

Via deze Green Deal zitten jij en je organisatie mee aan het stuur bij het vormgeven van duurzame stedelijke logistiek. Samen met de andere deelnemers kan je best practices rond duurzame logistiek uitwisselen en nieuwe (partnerschaps)projecten opzetten.

Hoe?

Tijdens een eerste opstartmoment in juni, presenteerden we overheden, logistieke dienstverleners, sectorfederaties en andere organisaties een draft voorstel. Geïnteresseerde organisaties kunnen intekenen op deze Green Deal tijdens een publiek event later dit jaar.

Wat wordt er van jou als deelnemer verwacht?

  • Je onderneemt minstens 1 actie.
  • Je voert je acties uit tegen ten laatste 31 december 2021.
  • Je acties zijn concreet.
  • Je acties zijn (1) idealiter nieuw, (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast.
  • Je bent bereid om opgedane inzichten rond je acties met anderen te delen.

Wat kan je als deelnemer verwachten?

  • Samenkomsten rond een van de 4 pijlers en/of innovaties waarop de Green Deal focust (zie afbeelding hieronder).
  • Zichtbaarheid voor jullie acties.
  • Regelmatige updates over nationale en internationale evenementen en projecten rond dit thema.
  • Informatie over bestaande financieringsopties voor acties rond duurzame stedelijke logistiek.

Wil je hier met je organisatie graag aan meewerken? Laat dan gerust iets weten aan Bart Corijn.

Relevante activiteiten

Gerelateerde pagina’s