Wat?

In 2017 engageerden een aantal partners zich om via deze eerste Green Deal in Vlaanderen een groeiende gedeelde mobiliteit uit te stippelen. Meer dan 100 ondertekenaars zetten nu acties op om samen van autodelen, carpoolen en fietsdelen de nieuwe norm te maken. Wil jij ook meewerken aan de mobiliteit van de toekomst?

Waarom?

Door autodelen, carpoolen en fietsdelen helpen we het aantal autokilometers te doen dalen. Een verminderde CO2-uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast leidt minder autobezit tot:
 

 • beter gebruik van de openbare ruimte (minder parkeerdruk)
 • lokale tewerkstelling door mobiliteit als dienst aan te bieden
 • kostenbesparing door minder uren in de file
 • aanzienlijke gezondheidsvoordelen zoals minder stress
 • een goede relatie met de buurt dankzij een aantrekkelijk en duurzaam imago.


Jouw acties ondersteund

In ruil voor acties die jij zelf opzet, geven wij jouw organisatie zichtbaarheid en ondersteuning.De Vlaamse overheid bekijkt waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

Hoe?

Breed spectrum aan partners 

We willen met deze Green Deal een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers… Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Jouw organisatie dus ook!

Wat mag je van deze Green Deal verwachten?
 

 • Samenwerkingsmogelijkheden met voor jou relevante partners
 • Je maakt deel uit van een groot lerend netwerk
 • Exposure voor jouw organisatie en acties
 • Deelname aan werkgroepen en workshops waar je kan terugkoppelen met andere ondertekenaars, inspiratie opdoet, …
 • Opvolging en begeleiding van jouw acties
 • Het aanpakken van belemmeringen in de regelgeving die jouw actie(s) in de weg staan
 • Deelname aan jaarlijks symposium gedeelde mobiliteit


Wat verwachten wij van jou?

 • Jouw organisatie zet minstens twee acties op
 • Met jouw acties behandelen jullie minstens twee verschillende thema’s
 • Jouw acties zijn zo concreet en meetbaar mogelijk
 • Jullie voeren de acties uit tegen ten laatste 31 december 2020
 • Jouw acties zijn (1) idealiter nieuw (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat jullie nieuw leven inblazen
 • Jullie staan open voor samenwerking met het oog op anderen en jezelf kennis en ervaringen bij te brengen rond gedeelde mobiliteit

Relevante activiteiten

Gerelateerde pagina’s