Wat?

Institutionele investeerders kunnen hun klimaatdoelstellingen mee realiseren door hun beleggingen klimaatvriendelijk te maken. Via dit lerend netwerk begeleiden we samen met Forum Ethibel universiteiten, pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en andere investeerders in het proces om hun portefeuilles koolstofarmer te maken.

Waarom?

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change zullen we tegen 2050 de CO2-uitstoot met 40-70% moeten verminderen als we de -2C° doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs willen halen. Dit akkoord werd in december 2015 bereikt door meer dan 190 landen.

Investeren in de strijd tegen klimaatverandering

De sleutelspelers van ons financiële systeem kunnen één van de grootste bijdrages tot de overstap naar een koolstofarme economie leveren. Blijven investeren in fossiele brandstoffen is niet alleen onverantwoord voor ons klimaat, het is ook vanuit economisch standpunt onverstandig (risico op een ‘carbon bubble’). 

Hoe?

Als institutionele investeerder is het een hele opgave om je portefeuille koolstofarm te maken. Via dit lerend netwerk bieden we hen de kans om kennis te delen met andere investeerders. Maar we zorgen ook voor een confidentiële omgeving om de juiste vragen te stellen:
 

  • Wat zijn nu precies de beste investeringen voor de toekomst?
  • Hoe kan je hierover een transparant debat voeren met je stakeholders?


In een latere fase nodigen we mogelijk ook fondsbeheerders uit om aan te sluiten. Zo kunnen ook aanbieders kennis delen en opdoen via nieuwe signalen uit de markt.

De voorlopige fases van dit lerend netwerk:
 

  1. Voorbereiding: studie 'Impact of disinvestment by asset owners' als stappenplan
  2. Samenstelling lerend netwerk (kick-off februari 2018)
  3. Van inspiratie naar implementatie: delen best practices en eigen ervaringen met het voorgestelde stappenplan

Relevante activiteiten

Gerelateerde artikels