De circulaire economie wil zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruiken en waardeverlies beperken. Overheden en bedrijven zijn vragende partij om de transitie naar dit economisch systeem te verkennen. Om zo’n overgang te stimuleren, hebben Vlaanderen Circulair, Bond Beter Leefmilieu (BBL), VVSG en The Shift de Green Deal Circulair Aankopen op 8 juni 2017 gelanceerd.

De lancering van de tweede Green Deal was een succes! De Green Deal Circulair Aankopen werd op 8 juni ondertekend in aanwezigheid van Minister Schauvlieghe, door meer dan 130 organisaties, waaronder 86 aankopende organisaties en 47 ondersteunende organisaties.

Binnen dit publiek-privaat lerend netwerk moeten circulaire projecten tot stand kunnen komen die opschaalbaar en navolgbaar zijn. Er zal gewerkt worden op 2 niveau’s: kennis ontwikkelen, delen en verspreiden rond circulair aankopen en een circulaire economie aanjagen via het aanbestedingsbeleid.

Concreet kunnen organisaties deelnemen aan dit lerend netwerk via 2 verschillende engagementen rond circulair aankopen:

 

  • Als aankoper, waarbij u zich engageert om minimaal twee circulaire aankoopprojecten op te starten vanaf september 2017 tot september 2019
  • Als faciliterende organisatie, waarbij u één of meerdere concrete engagementen neemt om circulair aankopen in Vlaanderen mee te faciliteren

 

De initiatiefnemers plannen in het najaar twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst op 5 oktober zal gaan over:

 

  • Wat is circulair aankopen? Theorie en best practices
  • Hoe aan de slag binnen uw organisatie?
  • Hulp bij keuze van pilootprojecten

 

In het najaar volgt ook de lancering van het online platform.

 

Wilt u graag deelnemen? Neem dan gerust contact op met Bart Corijn voor meer info.