Wat?

Deze Green Deal wil particuliere en publieke organisaties uit alle sectoren mobiliseren om de overgang naar een circulaire economie in Wallonië te bevorderen.

The Shift beoogt de overgang naar een circulaire economie te vergemakkelijken en hier een actieve rol in te spelen. Op die manier past deze Green Deal Circulair Aankopen perfect in onze missie.

Waarom?

Deelnemers aan de Green Deal Circulair Aankopen zullen samen een uniek lerend netwerk vormen. Het zal je bovendien toelaten:

  • om je marktpositie te verbeteren dankzij een efficiënt beheer van grondstoffen en energie ;
  • om je imago te versterken via de officiële ondertekeningsceremonie en publicaties op de website van de circulaire economie in Wallonië
  • om in dialoog te gaan met de Waalse autoriteiten teneinde de door de gemeenschap geïdentificeerde obstakels voor de transitie te onderzoeken en weg te werken; 
  • om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie in Wallonië.

Hoe?

De ondertekenaars verbinden zich ertoe om tijdens de duur van de Green Deal Circulair Aankopen twee pilootprojecten uit te voeren, zij het voor aankoop of ondersteuning. Elke ondertekenaar, aankoper of facilitator, kiest zelf de concrete projecten die hij of zij wenst uit te voeren.

De toename in vraag naar producten, diensten en circulaire gebouwen zal de markt stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe circulaire oplossingen stimuleren.

In de loop van 2019 zullen we 5 momenten organiseren waarop we je meer informatie zullen geven over de inhoud van deze Green Deal Circulair Aankopen.

Gerelateerde pagina's

Relevante artikels