Partnerschap
Doelgroep: De private en publieke sector, ontwikkelings- en milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, academici en experts
Initiatiefnemer(s): The Shift met de steun van DGD – Private Sector Development D.2.4

Start: 18-01-2016

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty8. Decent work and economic growth12. Responsible consumption and production15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal

Belgian SDG Charter for Development

 

Ondertekenaars van het BELGIAN SDG CHARTER FOR DEVELOPMENT verbinden zich ertoe met anderen samen te werken om de SDGs in het Zuiden en het Noorden van de wereld te helpen verwezenlijken.

Doelstellingen

  • Realiseren van een multi-actor samenwerking met inbegrip van de privésector ten gunste van de SDGs
  • Bijdragen aan een inclusieve economische groei in fragiele staten en opkomende economieën
  • Ondersteunen van de principes rond duurzame toeleveringsketens en Human Rights Due Diligence

Wat?

De ondertekenaars van het Belgische SDG-Charter voor Internationale Ontwikkeling verbinden zich ertoe bij te dragen tot de realisatie van de SDGs, zowel nationaal als internationaal. The Shift ondersteunt de ondertekenaars bij de implementatie ervan door hen te begeleiden in het multi-actor landschap (private sector, civil society en overheid) door ideevorming en conceptualisering te ondersteunen, de ontwikkeling van subsidievoorstellen uit te dagen en de toegang tot financiering te vergemakkelijken.

Wie?

Steeds meer actoren sluiten aan bij het SDG-Charter. Intussen hebben 131 ondertekenaars met verschillende achtergronden zich geëngageerd om samen te werken aan de SDGs. Het gaat om spelers uit sectoren als de profit, not-for-profit, het maatschappelijk middenveld, ontwikkelingssamenwerking, de academische wereld en de publieke sector.

Waarom?

Sociaal ondernemerschap is een effectieve strategie voor internationale duurzame ontwikkeling. Wij zijn van mening dat het positieve effect van sociaal ondernemerschap kan worden versterkt door partnerschappen met actoren uit de private sector. Omgekeerd kunnen actoren uit de private sector, door samen te werken met sociale ondernemers, hun verbintenissen ten aanzien van de SDG's nakomen, meer inclusieve bedrijfsmodellen ontwikkelen en hun activiteiten in opkomende economieën op een duurzame wijze uitbreiden.

Via The Shift kan u andere actoren vinden om de krachten te bundelen om
 

  • bij te dragen tot duurzame inclusieve groei die in overeenstemming is met de richtlijnen van de Verenigde Naties voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (UNGP's);
  • bij te dragen aan sociale vooruitgang en respect voor ecologische draagkracht van onze planeet;
  • wederzijds te leren van elkaar in een multi-actor perspectief.

Hoe?

De Shift was mede-uitgever van het Belgian SDG Charter for Development, geïnitieerd door Belgisch vice-premier en minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Het werd officieel gelanceerd op 18 oktober 2016.

Een reeks Change Labs in 2017 richtten zich op Health, Energy en Food commodities en kwam tot stand in partnerschappen zoals AREA en toonden de nood aan financiële steun voor Belgische partnerschappen in hun opstartfase aan. Daarom lanceerde DGD in december 2018 een nieuw financieringsinitiatief, de Business Partnership Facility.

De Shift juicht de verhalen toe van de eerste generatie van 11 begunstigden van de Business Partnership Facility. In landen over de hele wereld werken ze samen met partners op het terrein om inclusieve economische ontwikkeling te stimuleren met respect voor de mensenrechten en de grenzen van het ecosysteem.

Na een intensief proces met stakeholders konden het kabinet De Croo, IDH en The Shift eind 2018 samen het partnerschap Beyond Chocolate voorstellen. Dat partnerschap geniet financiële steun van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om de Belgische chocolade-industrie, grote retailers, universiteiten, NGO's en impact-investeerders te helpen samenwerken om Belgische chocolade 100% duurzaam te maken tegen 2030.

Beyond Chocolate is het vlaggenschip van het werk van The Shift in het kader van het Belgian SDG-Charter. 62% van de ondertekenaars van Beyond Chocolate zijn lid van The Shift en ondertekenaars van het Belgische SDG Charter. Het programmabeheer werd in juni 2019 aan IDH toegewezen. The Shift bleef IDH ondersteunen in de partnerschapsdiscussies in de aanloop naar de eerste call for proposals van Beyond Chocolate die in december 2019 werd gelanceerd.

Op verzoek van haar leden begon The Shift in de loop van 2019 ook andere initiatieven voor het verduurzamen van toeleveringsketens te verkennen. Die hebben vooral betrekking op voedselproducten en biodiversiteit, maar ook op de textiel- en kledingsector.

Last but not least mag je noteren dat The Shift haar inspanningen in 2020 opvoert om met zoveel mogelijk ondertekenaars van het Belgische SDG-Charter samen te werken. We verwelkomen alle ideeën, concepten en vragen - hoe groot of klein ook – die kunnen helpen om de SDGs te realiseren.