Partnerschap
Doelgroep: Bedrijven, verenigingen van biodiversiteitsdeskundigen, academische instellingen, overheden
Initiatiefnemer(s): The Shift

Start: 30-01-2020

Einde: 31-12-2020

Sustainable Development Goal(s): 13. Climate action14. Life below water15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Biodiversity

Biodiversiteit in mijn waardeketen

Doelstellingen

  • Biodiversiteit integreren in de strategie van onze leden
  • Een gemeenschap van toonaangevende bedrijven creëren die samenwerken aan een beter begrip en integratie van biodiversiteit in hun organisaties
  • Verschillende partnerschappen binnen de waardeketens van onze leden identificeren en begeleiden

Wat?

The Shift lanceert een vierdelig programma rond ‘Biodiversiteit en waardeketens’ met als doel om een gemeenschap van koplopers te creëren. Elk bedrijf dat zich bij deze gemeenschap aansluit, engageert zich om biodiversiteit in haar strategie te integreren en een actie binnen haar waardeketen op te zetten.

Waarom?

Eerst en vooral omdat 2020 een super jaar wordt voor biodiversiteit. Laat ons eerlijk zijn, het gaat niet goed met de biodiversiteit. Hier is dus in eerste instantie niets super aan. Maar het goede nieuws is dat 2020 het jaar wordt waarin deze noodtoestand op de agenda staat van veel internationale evenementen en deze zullen een reikwijdte als die van de Parijsconferentie in 2015, met name het World Economic Forum in januari in Davos, het congres van de IUCN in juni in Marseille, de COP15 voor biodiversiteit in oktober in China.

De tijd is rijp, het is dus ook tijd om te handelen: door onze krachten samen te bundelen, niet enkel binnen het netwerk van The Shift, maar ook wereldwijd, kunnen (en moeten) we handelen om het duizelingwekkende verlies aan biodiversiteit op onze planeet een halt toe te roepen. Met dit in gedachten heeft The Shift zich aangesloten bij het Business for Nature-initiatief. Dit initiatief, dat meer dan 40 internationale organisaties samenbrengt, zal de stem van toonaangevende bedrijven op vlak van biodiversiteit tot bij de beleidsmakers brengen.

Laten we niet vergeten dat een grote soortendiversiteit een brede waaier aan ecosysteemdiensten aan onze maatschappij verstrekt. En het ligt vast dat we zonder deze diensten niet op dezelfde manier zouden kunnen functioneren. Meestal wordt echter met deze diensten geen rekening gehouden in de bedrijfsbalansen. Maar welke waarde zou er nu verloren gaan, mochten ze verdwijnen? Wij zijn van mening dat dit een niet te onderschatten risico is en dat nu handelen om het bestaande te behouden van fundamenteel belang is om ons welzijn en dat van de toekomstige generaties te waarborgen.

Hoe?

Concreet betekent dit dat we alle bedrijven binnen ons netwerk uitnodigen om deel te nemen aan het programma ‘biodiversiteit en waardeketens’ die drie engagementen langs jouw kant impliceert:
 

  • Biodiversiteit binnen je strategie integreren
  • Een concrete actie opzetten om biodiversiteit binnen je waardeketen te integreren
  • Bij de 4 ontmoetingen in 2020 aanwezig zijn (januari, mei, oktober, december)
     

We zijn ons terdege bewust van de gestelde ambitie en we zijn ervan overtuigd dat ons netwerk genoeg pioniers bij elkaar brengt om deze ambitie te verwezenlijken. Onze deelname aan Business for Nature zal een grote bron van inspiratie zijn dankzij de acties die in de 30 partnerlanden worden uitgevoerd.

Waarom waardeketens? Na tal van gesprekken met onze leden en partners vonden we het noodzakelijk om op het niveau van de waardeketen te handelen. Veel acties en organisaties handelen vanuit de lokale biodiversiteit, dus we willen het onderwerp vanuit een productieperspectief benaderen om zo een aanvulling te zijn op wat er al gedaan wordt.

We rekenen op jullie! Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.