Partnerschap
Doelgroep: Alle leden
Initiatiefnemer(s): Een wereldwijde coalitie van 50 internationale organisaties

Start: 01-01-2020

Einde: 31-12-2021

Sustainable Development Goal(s): 13. Climate action14. Life below water15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change: ResourcesBiodiversity

Business for Nature

Business for Nature is een wereldwijde coalitie die natuurbeschermingsorganisaties en vooruitstrevende bedrijven samenbrengt. Samen geven we blijk van geloofwaardig leiderschap van het bedrijfsleven op het gebied van natuurbescherming en versterken we de krachtige stem van het bedrijfsleven, dat regeringen oproept om nu beleidsmaatregelen te nemen om het verlies van natuurwaarden dit decennium om te buigen.

Objectives

  • Maak deel uit van een wereldwijde beweging van pioniers en laat uw stem horen voor de natuur 
  • Leer meer over de risico's en kansen voor het bedrijfsleven in verband met de natuur 
  • Ontdek welke stappen uw organisatie kan nemen om zich in te zetten voor de natuur 

What?

Business for Nature is een wereldwijde coalitie die natuurbeschermingsorganisaties en vooruitstrevende bedrijven samenbrengt. Samen geven wij blijk van geloofwaardig leiderschap van het bedrijfsleven op het gebied van natuurbehoud en versterken wij de krachtige stem van het bedrijfsleven, dat regeringen oproept nu beleidsmaatregelen te nemen om het verlies van natuurgebieden dit decennium om te buigen. 
De Business for Nature Coalition bestaat uit een diverse en krachtige groep van meer dan vijftig partnerorganisaties, waaronder de World Business Council for Sustainable Development, het WWF, het World Economic Forum, de IUCN, de Capitals Coalition, het Carbon Disclosure Project, Conservation International, het World Resources Institute, OP2B Business for Biodiversity, of het Science-Based Targets Network. Deze partners ondersteunen ons door middel van pleitbezorging, betrokkenheid en voorlichting, met het gemeenschappelijke doel om het bedrijfsleven aan te moedigen actie te ondernemen in combinatie met ambitieus beleid om het verlies aan natuur in dit decennium te keren. Onder de partnerorganisaties bevinden zich onderzoeksinstituten, organisaties die lid zijn van het bedrijfsleven, partners uit het bedrijfsleven en andere NGO's met strategische doelstellingen om duurzame ontwikkeling te bevorderen en een omslag teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven werken om de natuur te beschermen. 

Our 2021 priorities

  1. De stem van het bedrijfsleven luider te laten klinken om de goedkeuring aan te moedigen van een transformatief wereldwijd biodiversiteitsraamwerk voor de periode na 2020 tijdens de COP15 van het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties (CBD) 
  2. het bewijs van leiderschap en momentum van het bedrijfsleven op het gebied van natuur versterken via ons groeiende netwerk van bedrijven die zich inzetten voor natuur en ambitieuze beleidsmaatregelen bepleiten 
  3. Bijdragen tot de vereenvoudiging en de convergentie van de beleidsboodschappen van het bedrijfsleven op hoog niveau inzake natuur- en klimaatbeleid 

Why?

Omdat de natuur iedereen zijn zaak is! De natuur schraagt onze welvaart en ons welzijn door economische waarde en zekerheid te bieden, menselijke ontwikkeling en gelijkheid te ondersteunen, en onze veerkracht tegen klimaatverandering te vergroten. Bedrijven zijn afhankelijk van de natuur voor hulpbronnen zoals voedsel, vezels, mineralen en bouwmateriaal; ecosysteemdiensten zoals bestuiving van gewassen, waterfiltratie, afvalafbraak, klimaatvastlegging en klimaatregulering; en gezonde en welvarende samenlevingen die hen hun klanten en arbeidskrachten geven. 

Milieurisico's zijn de grootste systemische risico's voor onze wereldeconomie, en natuurrampen die worden veroorzaakt door de vernietiging van menselijke ecosystemen en klimaatverandering kosten nu al meer dan 300 miljard dollar per jaar. De economische kosten van bodemaantasting worden geraamd op meer dan 10% van het jaarlijkse bruto mondiaal product, en de door de mens veroorzaakte achteruitgang van de gezondheid van de oceanen zal de wereldeconomie tegen 2050 naar schatting 428 miljard dollar per jaar kosten. Meer dan de helft van het BBP van de wereld - naar schatting 44 biljoen dollar aan economische waardegeneratie - is matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten. 

Hoewel de risico's voor onze wereldeconomie ontmoedigend zijn, biedt de natuur ook veel voordelen en kansen. Zo levert de natuur wereldwijd diensten ter waarde van ten minste 125 biljoen dollar per jaar. In The Future of Nature and Business heeft het World Economic Forum 15 systeemovergangen geïdentificeerd met jaarlijkse zakelijke kansen ter waarde van $10 biljoen die tegen 2030 395 miljoen banen zouden kunnen creëren, die samen de weg kunnen banen naar een mens- en natuurpositieve ontwikkeling die bestand zal zijn tegen toekomstige schokken. 

Door de natuur te integreren in hun strategie profiteren bedrijven van de levensvatbaarheid van hun bedrijfsmodellen op lange termijn, kostenbesparingen, een grotere operationele efficiëntie, een groter marktaandeel, voorspelbare en stabiele toeleveringsketens, betere relaties met belanghebbenden en klanten, en toegang tot nieuwe markten, producten en diensten. 

How?

Zet je in voor de natuur, word natuurpositief. Business for Nature biedt op hoog niveau en op toegankelijke wijze stappen voor bedrijven om te begrijpen wat zij kunnen doen om het verlies van natuur te helpen keren. 530 bedrijven hebben zich al ingezet om het verlies van natuur tegen te gaan. Doet uw organisatie mee?