Partnerschap
Doelgroep: Bedrijven
Initiatiefnemer(s): Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor

Start: 20-09-2018

Einde: 20-09-2021

Sustainable Development Goal(s): 3. Good health8. Decent work and economic growth9. Innovation and infrastructure11. Sustainable cities and communities13. Climate action15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Biodiversity

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren. Door deel te nemen aan deze Green Deal, kan je verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor je werknemers, klanten en het imago van je organisatie.

Doelstellingen

  • Verbeter de natuurwaarden op bedrijventerreinen via permanente en tijdelijke natuur
  • Vergroot het draagvlak bij verschillende doelgroepen op structurele wijze
  • Verhoog het welzijn van je werknemers en je imago t.o.v. onder meer klanten en leveranciers

Wat

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Deze specifieke Green Deal wil de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.

Initiatiefnemers Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Corridor willen bedrijven aanmoedigen samen te investeren in meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Momenteel hebben er al meer dan 60 bedrijven en organisaties toegezegd, waaronder Colruyt Group, IKEA Distribution, Philips Lighting, VITO, de Regionale Landschappen en The Shift.

Waarom

Een bedrijf of organisatie kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend bedrijf. De overeenkomst biedt partners de kans om te experimenteren en kennis te maken met nieuwe tools en best practices. Verder zal het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die elk bedrijf kan boeken als het zijn groenbeheer minder intensief maakt (bv. twee keer per jaar gras maaien i.p.v. één keer om de 3 weken). Ten slotte heeft deelname aan de Green Deal ook impact op het welzijn van de werknemers.

Hoe

Je kan als bedrijf, organisatie of gemeente in deze Green Deal instappen via twee rollen:
 

  • Als deelnemende partij maak je een natuurvriendelijk beheerplan op en/of richt je permanente of tijdelijke natuur in. Verder doorloop je het actieplan en ben je aanwezig op drie bijeenkomsten van het lerend netwerk.
  • Als ondersteunende partij onderneem je concrete acties die ondersteunend zijn voor de deelnemende partijen en het lerend netwerk (bv. via onderzoek, communicatie, …). Verder ben je aanwezig op twee bijeenkomsten van het lerend netwerk.