Partnerschap
Doelgroep: Overheidsinstanties, bedrijven, verenigingen en organisaties die werken in de voedingsector, in het onderwijs of met gemeenschappelijke keukens
Initiatiefnemer(s): Multi-actor

Start: 09-01-2019

Einde: 08-01-2022

Sustainable Development Goal(s): 2. End hunger3. Good health4. Quality education12. Responsible consumption and production17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Food

Green Deal Cantines Durables

Omdat duurzame voeding belangrijk is, steunt The Shift de Green Deal Cantines Durables, een innovatief partnerschap dat meer dan 250 actoren in Wallonië samenbrengt.

Doelstellingen

  • Duurzame voeding promoten in Waalse refters
  • Partnerschappen stimuleren binnen de voedingsector
  • Jongeren bij dit thema betrekken

Wat?

De Green Deal Cantines Durables is een partnerschap tussen refters, ondersteunende organisaties en overheidsinstanties om duurzame voeding te promoten in Waalse refters.

Waarom?

Duurzame voeding is een van de 9 prioritaire thema’s waarop ons netwerk inzet. Samen met onze leden en partners willen we namelijk werk maken van duurzame landbouw en voedselvoorziening. Dit betekent: respect voor het leefmilieu, eerlijke werkomstandigheden doorheen de hele keten en gezonde, kwaliteitsvolle producten.

Als je dan weet dat slechts 7% van onze kinderen dagelijks groenten en fruit eet, terwijl 53% van hen dagelijks snacks en zoete drankjes nuttigt... Dat vraagt om verandering, niet? Zodat onze kinderen:

  • toegang hebben tot duurzaam voeding op school;
  • en bewust worden van een gezonde en duurzame levensstijl en goede eetgewoonten oppikken.


Scholen zijn een uitstekende plaats om goede eetgewoonten van kleins af aan te stimuleren en te onderwijzen. Ze hebben een belangrijke rol te spelen in de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. En wij willen hen in deze rol ondersteunen.

Hoe?

De Green Deal Cantines Durables wil refters, collectieve keukens en alle erbij betrokken actoren mobilisere met als doel om het maaltijdenaanbod duurzamer te maken. Sinds de opstart begin 2019 worden de stakeholders uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen die hen individueel en collectief ertoe verbindt bij te dragen tot een duurzamer voedselsysteem in Wallonië gedurende een periode van 3 jaar.

Door zich aan te sluiten bij de Green Deal Cantines Durables verbinden de ondertekenaars zich ertoe om acties uit te voeren (binnen of ter ondersteuning van hun refter) rond 6 actielijnen: lokale en seizoensgebonden producten, respect voor milieu en dieren, eerlijke handel, gezonde, evenwichtige en lekkere maaltijden, minder voedselverspilling en afval, en sociale integratie.