Partnerschap
Doelgroep: Aankopers en leveranciers
Initiatiefnemer(s): The Shift, Vlaanderen Circulair, BBL and VVSG

Start: 01-06-2017

Einde: 21-11-2019

Sustainable Development Goal(s): 9. Innovation and infrastructure11. Sustainable cities and communities12. Responsible consumption and production13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Redefining ValueCircular EconomyResources

Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen

Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor de overgang naar een circulaire economie. Via dit publiek-privaat lerend netwerk engageren meer dan 150 organisaties zich om samen deze manier van aankopen toe te passen of te faciliteren.

Doelstellingen

 • Transitie naar een circulaire economie versnellen via aankoop
 • Kennis rond circulair aankopen helpen ontwikkelen en delen
 • Publiek-privaat lerend netwerk verder uitbouwen

Wat

Dit publiek-privaat lerend netwerk wil via het aankoopbeleid de transitie naar een circulaire economie helpen versnellen. Intussen engageerden zo’n 170 organisaties zich om via deze Green Deal hun kennis rond circulair aankopen te ontwikkelen, te delen en te verspreiden.

Waarom

Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor:
 

 • Mens
 • Planeet
 • Economische welvaart


Het is een proces waarbij je ‘verandering koopt’, bijvoorbeeld door te kiezen voor:
 

 • herbruikbare materialen;
 • bio-gebaseerde of biodegradeerbare materialen;
 • poolen of delen van middelen en producten;
 • het kopen van het gebruiksgenot van een product in plaats van het product zelf.

Hoe

De Green Deal Circulair Aankopen werd in juni 2017 officiëel ondertekend in aanwezigheid van Minister Schauvlieghe. Sindsdien sloten zo’n 170 organisaties hierbij aan, waaronder 110 aankopende organisaties en een kleine 60 ondersteunende organisaties.

De inschrijfperiode voor deelname aan deze Green Deal is afgelopen sinds eind 2017. Toch geïnteresseerd om met jouw organisatie circulair aankopen toe te passen of te faciliteren? Contacteer Bart Corijn.

Uniek lerend netwerk

De deelnemers van de Green Deal vormen samen een lerend netwerk. Het resultaat van dit lerend netwerk zal uniek zijn in Europa: meer dan 200 experimenten waarin kennis en ervaring wordt opgebouwd, tools en methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking worden uitgetest, allen met oog op het sluiten van de materiaalkringlopen. Ook de producenten en leveranciers worden betrokken.

Opschaalbare en navolgbare projecten

Binnen dit publiek-privaat lerend netwerk moeten circulaire projecten tot stand kunnen komen die opschaalbaar en navolgbaar zijn. 

Er zal gewerkt worden op twee niveau’s, met name door:
 

 1. kennis te ontwikkelen, delen en verspreiden rond circulair aankopen;
 2. een circulaire economie aan te jagen via het aanbestedingsbeleid.


Deelnemen op twee manieren

Concreet kun je als organisaties deelnemen aan dit lerend netwerk via twee verschillende engagementen rond circulair aankopen:
 

 1. Als aankoper, waarbij jouw organisatie zich engageert om minimaal twee circulaire aankoopprojecten op te starten vanaf september 2017 tot eind juni 2019
 2. Als faciliterende organisatie, waarbij jouw organisatie één of meerdere concrete engagementen neemt om circulair aankopen in Vlaanderen mee te faciliteren

Onze leden zijn betrokken