Partnerschap
Doelgroep: Publieke en privé-organisaties uit alle sectoren
Initiatiefnemer(s): SPW Wallonie, The Shift, UWE, SRIW, Sowalfin, UCM

Start: 27-11-2019

Einde: 26-11-2022

Sustainable Development Goal(s): 11. Sustainable cities and communities12. Responsible consumption and production13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Circular Economy

Green Deal Circulair Aankopen in Wallonië

Deze Green Deal wil private en publieke organisaties uit alle lagen van de bevolking mobiliseren om de overgang naar een circulaire economie in Wallonië te bevorderen. De Shift heeft tot doel de overgang naar een circulaire economie te vergemakkelijken en er een actieve rol in te spelen.

Doelstellingen

  • Draag bij aan de transitie van Wallonië naar een circulaire economie
  • Verbeter uw marktpositie
  • Ga de dialoog aan met de Waalse autoriteiten
  • Versterk je imago

Wat?

We zijn erg trots op onze bijdrage aan de realisatie van deze Green Deal die tot stand kwam in samenwerking met de Waalse overheid, SPW, UWE, Sowalfin, SRIW, UCM. Wij geloven sterk in de methodologie van de Green Deals. Sinds 2017 neemt The Shift inderdaad actief deel aan de ontwikkeling van dit type innovatieve partnerships in België.

Deze methode heeft haar waarde al bewezen. Andere Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Portugal, gingen er al mee van start en momenteel is een Green Deal Circulair Aankopen op Europees niveau in bespreking.

Green Deals laten toe om op kleine schaal actie te ondernemen en anderen te inspireren; om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, om daaraan gelinkte wettelijke barrières te bestuderen, om een multi-stakeholder dialoog over circulaire economie te openen tussen de publieke, private en associatieve sectoren, om kennis over circulair aankopen te ontwikkelen en te delen binnen een centraal lerend netwerk. Bovendien brengt het bestaande actoren en projecten samen in een gemeenschappelijke dynamiek voor een sterkere collectieve impact.

Het is door de bril van deze collectieve kracht dat we de maatschappij van morgen zien.

Waarom?

Deelnemers aan de Green Deal Circulair Aankopen zullen samen een uniek lerend netwerk vormen. Het zal je bovendien toelaten:

 

  • om je marktpositie te verbeteren dankzij een efficiënt beheer van grondstoffen en energie;
  • om je imago te versterken via de officiële ondertekeningsceremonie en publicaties op de website van de circulaire economie in Wallonië;
  • om in dialoog te gaan met de Waalse autoriteiten teneinde de door de gemeenschap geïdentificeerde obstakels voor de transitie te onderzoeken en weg te werken; 
  • om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie in Wallonië.

Hoe?

De ondertekenaars verbinden zich ertoe om tijdens de duur van de Green Deal Circulair Aankopen twee pilootprojecten uit te voeren, zij het voor aankoop of ondersteuning. Elke ondertekenaar, aankoper of facilitator, kiest zelf de concrete projecten die hij of zij wenst uit te voeren.

De toename in vraag naar producten, diensten en circulaire gebouwen zal de markt stimuleren en de ontwikkeling van nieuwe circulaire oplossingen stimuleren.

Programma 2021

Wil je meer te weten komen over opkomende activiteiten en de agenda voor 2021?