Partnerschap
Doelgroep: Bedrijven en organisaties
Initiatiefnemer(s): The Shift, Koning Boudewijnstichting, MOB-VUB, VIL, VVSG, Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Start: 02-04-2019

Einde: 01-04-2021

Sustainable Development Goal(s): 3. Good health9. Innovation and infrastructure11. Sustainable cities and communities13. Climate action15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change: MobilityEnergy

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Duurzame logistiek draagt bij tot leefbare steden. Via een nieuwe Green Deal willen we samen met overheden, logistieke dienstverlenersen andere organisaties werken aan meer emissievrije leveringen in onze stadskernen. Doe je mee?

Doelstellingen

  • Vermijd voertuigkilometers
  • Verschuif niet te vermijden kilometers naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • Verschoon niet te verschuiven kilometers via zero-emissie voertuigen
  • Verbind actoren rond duurzame stedelijke logistiek

Wat?

Vlaanderen streeft naar een koolstofarm transportsysteem met een lage ecologische impact. Stedelijke logistiek is daar een cruciale hefboom voor. Daarom zette The Shift deze Green Deal op, in samenwerking met MOBI-VUB, Bond Beter Leefmilieu, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, het VIL en de departementen Mobiliteit en Openbare Werken en Omgeving van de Vlaamse Overheid. Wij zullen deze ook verder coördineren met de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.

Waarom?

Via deze Green Deal zitten jij en je organisatie mee aan het stuur bij het vormgeven van duurzame stedelijke logistiek. Samen met de andere deelnemers kan je best practices rond duurzame logistiek uitwisselen en nieuwe (partnerschaps)projecten opzetten.

Hoe?

In april 2019 vond het officieel ondertekeningsmoment plaats, waarbij 35 partijen hun engagement toonden in aanwezigheid van ministers Lydia Peeters, Minister van Financiën, Begroting en Energie, en Ben Weyts, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Wil jij hier ook met je organisatie aan werken? Aarzel dan niet om Bart Corijn of Sara Verlinde te contacteren.