Partnerschap
Doelgroep: Bedrijven en organisaties
Initiatiefnemer(s): The Shift, Autodelen.net, Taxistop, The New Drive

Start: 23-03-2017

Einde: 18-03-2020

Sustainable Development Goal(s): 3. Good health9. Innovation and infrastructure11. Sustainable cities and communities13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Mobility

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De eerste Green Deal in Vlaanderen. Meer dan 100 organisaties zetten via deze verbintenis samen acties op om van gedeelde mobiliteit de nieuwe norm te maken. Wil jij ook meewerken aan de mobiliteit van de toekomst?

Doelstellingen

 • Van carpoolen, autodelen en fietsdelen de norm maken
 • Beter gebruik maken van de openbare ruimte (minder parkeerdruk)
 • CO2-uitstoot van personenvervoer verlagen om de klimaatdoelstellingen te realiseren

Wat?

In 2017 engageerden een aantal partners zich om via deze eerste Green Deal in Vlaanderen een groeiende gedeelde mobiliteit uit te stippelen. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wil deze Green Deal gedeelde mobiliteit in versnelling brengen. Door samen acties te ondernemen en obstakels aan te pakken willen wij burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot alternatieven voor autobezit.

Verduurzaming van de mobiliteit door:

 • autodelen (van 28.000 delers naar 100.000);
 • carpoolen (van 1.000 bedrijven naar 2.000);
 • fietsdelen (van 200.000 naar 400.000);
 • en elektrificatie van gedeelde wagens en fietsen.

Waarom?

Vlaanderen wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 15,7% verminderen t.o.v. 2005 om de klimaatverandering tegen te gaan. Gezien mobiliteit één van de sectoren is met het grootste aandeel aan broeikasgasemissies, is het essentieel om hier op korte termijn concrete acties te ondernemen.

Door autodelen, carpoolen en fietsdelen helpen we het aantal kilometers te doen dalen. Een verminderde CO2-uitstoot komt het klimaat ten goede en leidt tot een betere luchtkwaliteit. Daarnaast leidt minder autobezit tot:

 • beter gebruik van de openbare ruimte;
 • lokale tewerkstelling door mobiliteit als dienst aan te bieden;
 • kostenbesparing door minder uren in de file;
 • aanzienlijke gezondheidsvoordelen zoals minder stress;
 • een goede relatie met de buurt dankzij een aantrekkelijk en duurzaam imago.


Jouw acties ondersteund

In ruil voor acties die jij zelf opzet, geven wij jouw organisatie zichtbaarheid en ondersteuning. De Vlaamse overheid bekijkt waar knelpunten binnen de regelgeving kunnen worden weggewerkt.

Hoe?

We willen een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers, enz. Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Ook jij!

Breed spectrum aan partners

We willen met deze Green Deal een breed spectrum aan partners bereiken: steden en gemeenten, bedrijven, middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, bouwpromotoren, provincies, burgers… Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Jouw organisatie dus ook!

Wat mag je van deze Green Deal verwachten?
 

 • Samenwerkingsmogelijkheden met voor jou relevante partners
 • Je maakt deel uit van een groot lerend netwerk
 • Exposure voor jouw organisatie en acties
 • Deelname aan werkgroepen en workshops waar je kan terugkoppelen met andere ondertekenaars, inspiratie opdoet, …
 • Opvolging en begeleiding van jouw acties
 • Het aanpakken van belemmeringen in de regelgeving die jouw actie(s) in de weg staan
 • Deelname aan jaarlijks symposium gedeelde mobiliteit


Wat verwachten wij van jou?

 • Jouw organisatie zet minstens twee acties op
 • Met jouw acties behandelen jullie minstens twee verschillende thema’s
 • Jouw acties zijn zo concreet en meetbaar mogelijk
 • Jullie voeren de acties uit tegen ten laatste 31 december 2020
 • Jouw acties zijn (1) idealiter nieuw (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat jullie nieuw leven inblazen
 • Jullie staan open voor samenwerking met het oog op anderen en jezelf kennis en ervaringen bij te brengen rond gedeelde mobiliteit