Best practice
Doelgroep: Bedrijven
Initiatiefnemer(s): BAAV met ondersteuning van VLAIO en Antwerp Management School

Sustainable Development Goal(s): 4. Quality education11. Sustainable cities and communities13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: MobilityEnergy

Office on Wheels

Een hoogwaardig uitgeruste kantoorbus die reistijd omzet in werktijd? Wat een win-win! Na een uitgebreide testfase, nodigen de initiatiefnemers bijkomende partners uit om gebruik te maken van dit duurzaam mobiliteitsalternatief.

Doelstellingen

  • Werkgevers een duurzaam mobiliteitsalternatief aanbieden
  • Filestress van werknemers verminderen
  • Het aantal voertuigen op de weg en hun CO2-uitstoot beperken

Wat

Office on Wheels is een initiatief van de BAAV dat toelaat bedrijven hun werknemers een hoogwaardig uitgeruste kantoorbus aan te bieden.

Waarom

30% van de beroepsactieve bevolking is langer dan een half uur onderweg van of naar het werk. 9% heeft zelfs meer dan 60 minuten nodig.

Filestress verlagen en impact op het milieu

Zo’n rijdend kantoor verlaagt de filestress van de werknemers en kan een positief effect hebben op dewerk-levensbalans. Daarnaast zorgt het organiseren van gezamenlijk transport voor minder voertuigen op de weg en bijna zes keer minder CO2-uitstoot.

Reistijd wordt werktijd

De werkdag van een werknemer begint van zodra hij op de bus stapt. Office on Wheels biedt bovendien dezelfde faciliteiten als een standaard kantoor, zoals een stabiele wifi-verbinding, een ruim tafelblad, stopcontact en USB-poort, toilet, enz.

Hoe

Office on Wheels brengt verschillende partners samen. Het geheel wordt gecoördineerd door BAAV, dat de kwaliteit van de kantoorbussen en de bijhorende dienstverlening garandeert. Er bestaan drie verschillende types kantoorbus, aangepast aan de verschillende mobiliteitsuitdagingen en noden van bedrijven. Momenteel bestaan er 9 lijnen tussen Turnhout, Antwerpen, Gent, Brussel, Halle en Hasselt.

Onze leden zijn betrokken