Partnerschap
Doelgroep: Organisaties en individuen met behoeften en/of oplossingen op het gebied van plastic verpakkingen
Initiatiefnemer(s): The Shift, met de ondersteuning van Fost Plus en Valipac

Start: 14-10-2019

Sustainable Development Goal(s): 6. Clean water and sanitation14. Life below water15. Life on land17. Partnerships for the goals

Priorities for change: FoodCircular EconomyResources

(Plastic) verpakkingen

Doelstellingen

  • Diverse actoren samenbrengen om na te denken over mondiale oplossingen
  • Een constructieve dialoog stimuleren tussen organisaties die in België actief zijn in dit gebied
  • Verschillende benaderingen analyseren om multi-stakeholder oplossingen te bestendigen

Wat?

Het doel van dit project is de ontwikkeling van algemeen aanvaarde en gesteunde verpakkingsoplossingen te vergemakkelijken. Om dit te realiseren, willen we een constructieve dialoog stimuleren tussen de verschillende organisaties die in België actief zijn.

Waarom?

Plastic is duidelijk een probleem is onze maatschappij. Wanneer we de kwestie van dichterbij bekijken, zien we dat verpakkingen een steeds terugkerende uitdaging zijn binnen dit probleem. Plastic verpakkingen zijn bovendien een zeer complex probleem: we zullen veel verder moeten gaan dan louter zoeken naar 'technische' oplossingen om er een antwoord op te vinden.

Hoe?

De eerste stap is gezet: wij hebben met Fost Plus en Valipac de koppen bij elkaar gestoken om samen de grenzen en de haalbaarheid van dit initiatief te bepalen.

In een tweede fase zullen we organisaties samenbrengen die voor uitdagingen staan en op zoek zijn naar oplossingen. Na afloop van dat rondetafelgesprek zullen we 2 à 3 gemeenschappelijke uitdagingen definiëren.

In een derde fase zullen we die geselecteerde onderwerpen voorleggen aan een groep stakeholders die actief zijn in de sector. Dit doen we tijdens een ideation dag, waarbij het doel is om samen tot innovatieve, gedeelde en realistische oplossingen te komen.

Doorheen heel het project zullen we ook naar manieren zoeken om ervoor te zorgen dat de dialoog die we tot stand brengen zo duurzaam mogelijk is. Zo zullen we bijvoorbeeld kijken of een Green Deal een goede oplossing zou kunnen zijn, en de haalbaarheid nagaan van een orgaan op te richten dat zich focust op het probleem van plastic verpakkingen. Bij het zoeken naar oplossingen gaan we uit van onze gesprekken met Fost Plus en Valipac, en van de commentaren en opmerkingen die naar boven zullen komen tijdens de ideation dag. Indien we een orgaan oprichten, zal de eerste taak daarvan zijn om oplossingen uit te voeren die we tijdens de ideation dag samen bedacht hebben.

Onze leden zijn betrokken